Design Thinking

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångström Makerspace, Ångströmbiblioteket
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Erik Bergsten
  • Telefon: 018-4713972
  • Seminarium

En introducerande workshop till metoden Design Thinking.

Workshopen går ut på att fråga, bygga och bearbeta.
Anmälan krävs