Tekniska plattformar

MAX IV Laboratory
Världens modernaste anläggning för synkrotronljus. Här kan forskare från hela världen undersöka molekylära strukturer och ytor mer detaljrikt än någonsin. Uppsalaforskare har starkt bidragit till utvecklingen

The European Spallation Source (ESS)
Världens mest kraftfulla pulsade neutronspallationskälla som just nu håller på att byggas i Lund. Uppsala universitet har i uppdrag att utveckla ny acceleratorteknik för anläggningen.

The Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)
Nationell datorinfrastruktur som tillhandahåller datorresurser för storskaliga beräkningar och lagring inom alla ämnesområden.