Support and services

På Teknat fakulteten finns en rad olika funtioner som kan hjälpa dig när du behöver det. Här hittar du information om vart du ska vända dig i olika studentärenden, information om studievägledning och pedagogiskt stöd. Du hittar också information om arbetsvillkor och hur du kan påverka din egen studiesituation under utbildningen.  

Kurskanslier och studentservice

Har du frågor som rör dina kurser, till exempel om antagning, behörighet, registrering och resultatrapportering, ska du vända dig till institutionernas kurskanslier.

Har du generella studierelaterade frågor kan du vända dig till receptionen på Ångström. Där kan du även få hjälp med registerutdrag, intyg, bokning av grupprum och hänvisning.

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING

Har du funderingar som rör dina studieval och din framtida karriär kan du vända dig till en vägledare. De kan också stötta om du får svårigheter i dina studier. 
Boka vägledning

PEDAGOGISKT STÖD

Universitetet erbjuder olika typer av stöd för dig som student. Vissa stöd är tillgängliga för alla studenter, andra kan du ansöka om. Om du har en varaktig funktionsnedsättning har du möjlighet att få riktat pedagogiskt stöd i dina studier. 

Läs mer om pedagogiskt stöd

Är du elitidrottare? Som elitidrottare kan du vända dig till en vägledare för att diskutera hur du bäst kombinerar studierna med din idrott. Det finns även stipendier att söka för elitidrottande studenter.

Arbetsmiljö och Lika villkor

Alla studenter ska ha lika rättigheter och skyldigheter under sin utbildning. Om du har klagomål eller synpunkter på något som rör dina studier eller din studiemiljö finns det olika instanser hos universitetet och studentkårerna du kan vända dig till eller få inflytande genom.

COMPUTER SERVICES

At the University's central web page "IT for students" you will find information on computer networks, the Student Portal and Studium, wireless networks , e-mail, printing , free software .

Matlab - a calculation program that can be used in many different areas such as math, signal processing, medical technology etc..

Last modified: 2022-01-27