Forskarutbildning inom teknik och naturvetenskap

Välkommen till teknisk-naturvetenskapliga fakultetens sidor om utbildning på forskarnivå. Sidorna är till för dig som vill bli doktorand och för dig som redan har påbörjat dina studier. Ämnesbredden är enorm, från grundforskning till tillämpad och industrinära forskning. Två examina med olika längd kan avläggas på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, filosofie eller teknologie doktorsexamen och filosofie eller teknologie licentiatexamen. Utbildningen har en hög kvalitet och en sådan uppbyggnad att den som framgångsrikt har gått igenom den skall vara väl förberedd och väl kvalificerad för anställning vid de bästa universiteten inom och utom landet, inom näringsliv, myndigheter och samhället i övrigt.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret och tillsynsansvaret för utbildningen. Det löpande ansvaret utövas av den institution där doktoranden är registrerad. 

Mer information hittar du i sidmenyn som du beroende på skärmstorlek antingen hittar till vänster eller genom att klicka på pilen i sidhuvudet där det står Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.