Celsius-Linné föreläsningarna 2022

9-10 februari 2022 i Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet

Celsius-Linné föreläsningarna

Årets Celsius-Linné föreläsningar äger rum den 9-10 februari i Sigebahnsalen, Ångströmlaboratoriet och direktsänds här på webbsidan. Detta år firar Uppsala universitet "300 år av vädermätningar - från Celsius till idag" och Celsius-Linné kommitteen uppmärksammar detta genom att bjuda in tre Celsius-föreläsare och två Linné-föreläsare med efterföljande symposium.

Program Celsius-Linné föreläsningarna 2022

För mer detaljerad information om programmet - följ länkarna under varje föreläsare nedan.

Ta del av föreläsningarna och symposierna på plats
I och med de rådande restriktionerna gällande covid-19 tar vi maximalt emot 50 personer i lokalen. Anmälningsformulär till varje föreläsning med tillhörande symposium hittar ni om ni följer länkarna under varje föreläsare nedan. OBS: ni får anmäla er till mer än ett föreläsningsblock.

Ta del av föreläsningarna och symposierna online
Alla föreläsningarna direktsänds här på webbsidan. Ingen registrering krävs för att ta del av föreläsningarna via länk.

Tidigare föreläsningar

Till minne av Anders Celsius och Carl von Linné arrangerar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten årligen Celsius-Linné föreläsningarna där excellenta forskare bjuds in till att hålla föreläsningar inom sitt forskningsområde.Ta del av tidigare föreläsningar här.

Celsius-föreläsare, 9 februari 2022

Linné-föreläsare, 10 februari 2022

300 år av vädermätningar – från Celsius till idag

Under sommaren 2022 uppmärksammar Uppsala universitet "300 år av vädermätningar - från Celsius till idag" genom olika jubileumsarrangemang. Läs mer om Celsiusjubileet här.

Celsius-Linné föreläsningarna uppmärksammar detta genom att bjuda in fem framstående forskare, tre Celsius-föreläsare och två Linné-föreläsare.

CELSIUS-LINNÉ KOMMITTÉN

Celsius-Linné kommittén har till uppgift att varje år bjuda in föreläsare av toppklass i världen inom Celsius respektive Linnés ämnesområden.

Ledamöter i Celsius-Linné kommittén 2019-2022

  • professor Máté Erdélyi, institutionen för kemi-BMC (ordförande)
  • professor Charlotte Platzer Björkman, institutionen för teknikvetenskaper
  • professor Giuliano Di Baldassarre, institutionen för geovetenskaper
  • professor Hermann Dürr, institutionen för fysik och astronomi
  • professor Per Ahlberg, institutionen för organismbiologi
  • professor Thomas Schön, institutionen för informationsteknologi

För mer information, kontakta kommittésekreterare Karin Thellenberg

Senast uppdaterad: 2022-01-27