Celsius-Linné föreläsningarna 2022

Jubileumsföreläsningar 9-10 februari 2022

Celsius-Linné föreläsningarna

Till minne av Anders Celsius och Carl von Linné arrangerar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten årligen Celsius-Linné föreläsningarna där excellenta forskare bjuds in till att hålla föreläsningar inom sitt forskningsområde.

I januari 2022 uppmärksammar Uppsala universitet att det var 300-år sedan Celsius-termometern användes för första gången genom olika jubileumsarrangemang. Celsius-Linné föreläsningarna kommer att uppmärksamma detta genom att bjuda in fem framstående forskare, tre Celsius-föreläsare och två Linné-föreläsare.

Vilka dessa föreläsare blir presenteras här inom kort.

Kontakt

För mer information, kontakta Máté Erdélyi, ordförande i Celsius-Linné-kommittén och professor ì organisk kemi vid institutionen för kemi-BMC eller Karin Thellenberg, projektledare vid kansliet för teknik och naturvetenskap

CELSIUS-LINNÉ KOMMITTÉN

Celsius-Linné kommittén har till uppgift att varje år bjuda in föreläsare av toppklass i världen inom Celsius respektive Linnés ämnesområden.

Ledamöter i Celsius-Linné kommittén 2019-2022

  • professor Máté Erdélyi, institutionen för kemi-BMC (ordförande)
  • professor Charlotte Platzer Björkman, institutionen för teknikvetenskaper
  • professor Giuliano Di Baldassarre, institutionen för geovetenskaper
  • professor Hermann Dürr, institutionen för fysik och astronomi
  • professor Per Ahlberg, institutionen för organismbiologi
  • professor Thomas Schön, institutionen för informationsteknologi
Senast uppdaterad: 2021-09-13