Engagera dig som alumn

Vi är alltid intresserade av att ta del av dina erfarenheter från arbetslivet. Alltifrån att medverka på seminarier till att utveckla våra utbildningar. Kontakta oss om du vill veta mer via e-post alumni@teknat.uu.se

engagera dig i en alumnförening

Genom våra alumnföreningar får du tillgång till plattformar för att kunna kommunicera med andra alumner och bli inbjuden till återträffar, afterwork och andra sociala events. Du kan till exempel gå med i Uppsala teknolog- och naturvetarkårs grupp för att få ta det utbud som kåren och dess studentsektioner ordnar för alumner.

Det finns även ett antal ämnesspecifika alumnföreningar samt en fakultetsövergripande alumnförening som anordnar aktiviteter av alumner, för alumner. Befinner du dig utomlands kan kanske ett av universitetets internationella chapters passa.

ta hjälp av studenter för projekt

Genom Studentkraft kan ni ta del av kunskap från Uppsala universitet och få nya insikter som utvecklar er verksamhet. Som en del i utbildningen genomför studenterna skarpa uppdrag kopplade till näringsliv och samhälle. Studenterna får relevant erfarenhet och ni får en genomlysning av er problemställning och möjlighet att knyta tidig kontakt med potentiella framtida medarbetare.

Erbjuda studenter examensarbeten

Via vår portal Career Gate kan du lägga upp jobbannonser och/eller examensarbeten och presentera er verksamhet för studenter och nyutexaminerade från Uppsala universitet.

bli intervjuad för ett Alumnporträtt

Alumnporträtten syftar till att visa studenter potentiella karriärvägar efter avslutat program. Vi gör regelbundet alumnfilmer och porträtt som länkas till de olika utbildningsprogrammen och era berättelser är av stor betydelse för våra studenter.

Medverka i lunch- och kvällsseminarier

Vi anordnar regelbundet lunch- och kvällsseminarier för våra studenter under olika teman. Är du intresserad av att medverka i ett seminarium kontakta alumni@teknat.uu.se så hör vi av oss till dig.

Medverka i ett mentorsprogram

"Skugga en alumn” är ett mini-mentorsprogram där studenter får möta alumner och byta erfarenheter. Studenterna får insyn i arbetslivet och alumnerna i hur utbildningarna ser ut idag. Programmet är väldigt uppskattat av alla parter. Alumner registrerade i alumnnätverket som angivit intresse för mentorskap bjuds in att ansöka, och alumner i närområdet prioriteras.

Senast uppdaterad: 2021-04-08