Teknat alumn

Ni alumner är självklara i vårt arbete att bibehålla vår position som ett världsledande universitet. Tillsammans stärker vi varandra och skapar nätverk runt om i världen. Engagera dig i vår alumnverksamhet och låt oss fortsätta inspirera dig i din yrkesroll.

NI ALUMNER ÄR BLAND DET VIKTIGASTE VI HAR!

Johan Tysk. Porträtt.Ni alumner är bland det viktigaste vi har! Genom att lyssna på era erfarenheter och upplevelser kan vi hålla högsta kvalitet på våra utbildningar och göra våra studenter än mer eftertraktade på arbetsmarknaden.

Vi vill ha ett nära samarbete med er för att kunna utveckla vår utbildning och forskning. Tillsammans kan vi jobba för att lösa de samhällsutmaningar som vi står inför.

Vi vill också kunna erbjuda er kompetensutveckling, något vi tror är ovärderligt i den föränderliga värld vi lever i. Vi finns här för er om det är något ni behöver för att ytterligare stärka er position på arbetsmarknaden.

Vi vill höra era åsikter och tankar kring hur vi kan samarbeta på bästa sätt i framtiden. Dörren står alltid öppen för er!

Johan Tysk, vicerektor, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten