Programråd för naturvetenskapliga utbildningar

Varje program har ett programråd som leds av en programansvarig.
Nedan hittar du länkar till programrådet för basåret och för de naturvetenskapliga kandidat-, magister- och masterutbildningarna. Programansvaret för masterprogrammen ligger på institutionerna. Kontakta dessa för mer information.

Basåret:

Kandidatprogram:

Magister- och masterprogram:

BASÅRET

Programansvarig: Jannika Cronholm Andersson
Johan Larsson, lärarrepresentant (fysik)
Olle Björneholm, lärarrepresentant (fysik)
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2020-03-25

kandiatprogrammet i biologi/molekylärbiologi

Programansvarig: Anna Brunberg
Andrea Hinas, lärarrepresentant (biologi)
Lage Cerenius, lärarrepresentant (biologi)
David Brobäck Calais, yrkeslivsrepresentant (Trafikverket)
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2019-12-17
2019-10-22

Kandidatprogrammet i datavetenskap

Programansvarig: Johannes Borgström
Anna Sakovich, lärarrepresentant (matematik)
Jarmo Rantakokko, lärarrepresentant (IT)
Jesper Wilhelmsson, yrkeslivsrepresentant (Oracle)
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2020-10-20
2019-10-25

KANDIDATPROGRAMMET I Energiomställning

Programansvarig: Sanna Mels
Patrik Rönnbäck, lärarrepresentant (geovetenskap)
Magnus Larsson, lärarrepresentant (teknik)
Agneta Green, yrkeslivsrepresentant (Länsstyrelsen i Gotlands län)
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2020-10-13
2019-02-18
 

Kandidatprogrammet i fysik

Programansvarig: Matthias Weiszflog
Erik Sahlee, lärarrepresentant (geovetenskap)
Elin Bergeås Kuutmann, lärarrepresentant (fysik)
Yrkeslivsrepresentant; vakant
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2020-10-22
2019-10-04
2019-02-13
2019-01-15
 

Kandidatprogrammet i geovetenskap

Programansvarig: Karin Högdahl 
Mikael Streng, lärarrepresentant (geovetenskap)
Christoph Hieronymus, lärarrepresentant (geovetenskap)
Erik Jonsson, yrkeslivsrepresentant (SGU)
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2021-01-28
2020-10-21
2020-02-03
2019-12-06
2019-10-17
2019-06-04
2019-02-14
 

Kandidatprogrammet i kemi

Programansvarig: Helena Grennberg
Jean Petterson, lärarrepresentant (kemi)
Hans Karlsson, lärarrepresentant (kemi)
Vakant, Yrkeslivsrepresentant
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2019-05-28
2019-02-27
 

Kandidatprogrammet i matematik

Programansvarig: Martin Herschend
Stefan Pålsson, lärarrepresentant (IT)
Vera Koponen, lärarrepresentant (matematik)
Hans Garmo, yrkeslivsrepresentant (UCR Uppsala Clinical Research Center)
2 studenter + suppleant

Protokoll:
 

Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Programansvarig: Karin Bengtsson
Patrick Rönnbäck, lärarrepresentant (geovetenskap)
Gunnar Dahlin, lärarrepresentant (teknik)
Karin Fager, yrkeslivsrepresentant (Länsstyrelsen Gotland)
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2021-01-21

MasterproGrammet i Analytisk kemi - each

Programansvarig: Jonas Bergquist (kemi)
Adolf Gogoll, lärarrepresentant (kemi)
Ann Magnuson, lärarrepresentant (kemi)
Fredrik Björefors, lärarrepresentant (kemi)
Doreen Dobritzsch, lärarrepresentant (kemi)

Protokoll:

2020-10-21
 

masterprogrammet i bildanalys och maskininlärning

Programansvarig: Natasa Sladoje
Filip Malmberg, lärarrepresentant (IT)
Niklas Wahlström, lärarrepresentant (IT)
Stina Svensson, yrkeslivsrepresentant (RaySearch)
Studentrepresentant

Protokoll:

2020-10-08
2020-06-17
2020-04-15
2020-02-10
 

Masterprogrammet i biologi

Programansvarig: Richard Svanbäck
Anna Brunberg, lärarrepresentant (biologi)
Annelie Carlsbecker, lärarrepresentant (biologi)
Fredrik Söderbom, lärarrepresentant (biologi)
Fredrik Sundström, utb.samordnare
Nils Feltelius, yrkeslivsrepresentant  (Läkemedelsverket)
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2020-10-22
2020-02-13
2019-12-12
2019-10-25
2019-09-16
2019-02-12
 

masterprogrammet i Dataanalys

Programansvarig: Matteo Magnani     
Olle Gällmo, lärarrepresentant  (IT)     
Andreas Hellander, lärarrepresentant (IT)     
Benny Avelin, lärarrepresentant (matematik)     
Denis Gaidashev, lärarrepresentant (matematik)     
Katarina Hedman, yrkeslivsrepresentant (Astra Zeneca)

Protokoll:

2020-09-20
2020-05-20
2020-03-24
2020-02-04
 

MASTERPROGRAMMET I Datavetenskap

Programansvarig: Lars-Henrik Eriksson
Åsa Cajander, lärarrepresentant (IT)
Christian Rohner, lärarrepresentant (IT)
Sofia Cassel, yrkeslivsrepresentant (Enterprise Network Services, Scania IT)
2 studenter

Protokoll:

2020-02-10
 

masterprogrammet i evolutionsbiologi - MEME

Programansvarig: Jacob Höglund
Arild Husby, lärarrepresentant (IEG)
Sophie Sanchez, lärarrepresentant (IOB)
Martin Irestedt, yrkeslivsrepresentant (Naturhistoriska riksmuseet)

Protokoll:

2020-10-12

MASTERPROGRAMMET I FYSIK

Programansvarig: Andreas Korn
Biplab Sanyal, lärarrepresentant (fysik)
Joseph Minahan, lärarrepresentant (fysik)
Erik Sahlée, lärarrepresentant (geovetenskap)
Ari Tryggvason, lärarrepresentant (geovetenskap)
Hans Henriksson, yrkeslivsrepresentant (Vattenfall)
Studentrepresentanter

Protokoll:

2020-12-18
2019-10-21

 

MASTERPROGRAMMET I Geovetenskap

Programansvarig: Abigail Barker
Graham Budd, lärarrepresentant (geovetenskap)
Fritjof Fagerlund, lärarrepresentant (geovetenskap)      
Hamid Reza Manouchehri, yrkeslivsrepresentant (Sandvik group)
2 studenter + suppleant


Protokoll:

2020-10-15
 

MAGISTER- OCH MASTERPROGRAMMET I HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING

Programansvarig: Ulrika Persson-Fischier
Camilla Asplund Ingemark, lärarrepresentant (kulturantropologi och etnologi)
Göran Lindström, lärarrepresentant (teknik)
Patrik Rönnbäck, lärarrepresentant (geovetenskap)
Karin Winsnes, yrkeslivsrepresentant (Region Gotland)
Vakant, yrkeslivsrepresentant 
2 studenter

Protokoll:

2019-12-06
2019-10-01
2019-04-23
2019-02-13
 

masterprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - sinrem

Programansvarig: Pauline Jeanneret 
Bjarne Almqvist, lärarrepresentant (geovetenskap)
Göran Lindström, lärarrepresentant (samhällsbyggnad och industriell teknik)
Vakant, industrirepresentant (SGU)
Studentrepresentanter
 

MASTERPROGRAMMET I HÅLLBAR UTVECKLING

Programansvarig UU: Magdalena Kuchler 
Programansvarig SLU: Karin Gerhardt och Örjan Östman
Mikael Höök, lärarrepresentant (geovetenskap)
Malin Östman, lärarrepresentant (geovetenskap)
Erik Fellenius, yrkeslivsrepresentant ()
2 studenter + suppleant
 

MASTERPROGRAMMET I Kemi

Programansvarig: Christer Elvingson
Adolf Gogoll, lärarrepresentant (kemi)
Jonas Bergquist, lärarrepresentant (kemi)
Ann Magnuson, lärarrepresentant (kemi)
Fredrik Björefors, lärarrepresentant (kemi)
Doreen Dobritzsch, lärarrepresentant (kemi)
2 studentrepresentanter
Alina Oltean, ​studievägledare (adjungerad)

Protokoll:

2020-10-21
2020-09-22
2019-05-28
2019-02-19


MASTERPROGRAMMET I Matematik

Programansvarig: Julian Külshammer (matematik)
Erik Ekström, lärarrepresentant (matematik)
Erik Lindgren, lärarrepresentant (matematik)
Salla Franzén, lärarrepresentant (matematik)
Inger Sigstam, studierektor (adjungerad)
Olga Kaj, studievägledare (adjungerad)
2 studentrepresentanter
 

MASTERPROGRAMMET I MATERIALVETENSKAP

Programansvarig: Biplab Sanyal
Peter Broqvist, lärarrepresentant (kemi)
Vassilios Kapaklis, lärarrepresentant (fysik)
Cecilia Århammar, yrkeslivsrepresentant (Disruptive Materials) 
Två studentrepresentanter
 

MASTERPROGRAMMET i paleobiologi - PANGEA

Programansvarig: Michael Streng
Graham Budd, lärarrepresentant (geovetenskap)
Fritjof Fagerlund, lärarrepresentant (geovetenskap)
Linda Wickström, industrirepresentant (SGU)
Studentrepresentanter
 

MASTERPROGRAMMET I tillämpad beräkningsvetenskap

Programansvarig: Stefan Engblom
Stefan Pålsson, lärarrepresentant (IT)
Christer Elvingson, lärarrepresentant (kemi)
Biplab Sanyal, lärarrepresentant (fysik)
Markus Norden, yrkeslivsrepresentant (Ericsson)
2 studenter
 

MASTERPROGRAMMET I tillämpad bioteknik

Programansvarig: Suparna Sanyal
Sherry Mowbray, lärarrepresentant (biologi)
David Sköld, lärarrepresentant (teknik)
Filipe Maia, lärarrepresentant (biologi)
Jesper Hedberg, yrkeslivsrepresentant (UU Innovation)
Jonas Åström, yrkeslivsrepresentant (Testa Center)
Javier Aguirre, alumnirepresentant
Arindam DeTarafder, alumnirepresentant
2 studenter

Protokoll:

2020-01-27
 

MAGISTER- OCH MASTERPROGRAMMET I Vindkraftprojektering

Programansvarig: Liselotte Aldén
Stefan Ivanell, lärarrepresentant (geovetenskap)
Hans Bergström, lärarrepresentant (geovetenskap)
Anders Goude, lärarrepresentant (teknik)
Matilda Afzelius, yrkeslivsrepresentant (Nordisk Vindkraft)                                
Staffan Niklasson, yrkeslivsrepresentant (Ninokraft)
2 studenter + suppleant

Senast uppdaterad: 2021-02-16