Programråd för tekniska utbildningar

Varje program har ett programråd som leds av en programansvarig. 
Nedan hittar du länkar till de tekniska programråden.

Högskoleingenjörsprogram:

Civilingenjörsprogram:

Kandidatprogram:

Masterprogram:

(Programråden och programansvariga utsedda för 2019-01-01—2021-12-31)

HÖGSKOLEINGENJÖRsprogrammet i
byggteknik

Programansvarig: Petra Pertoft 
Magnus Åberg, lärarrepresentant (teknik)
Tor Broström, lärarrepresentant (HumSam, kulturvård)
Martin Huss, yrkeslivsrepresentant (Byggpartner)
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2020-10-02
2020-05-07
2020-01-27
2019-10-08
2019-05-09
2019-02-12
 

HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET I ELEKTROTEKNIK

Programansvarig: Johan Abrahamsson
Cecilia Boström, lärarrepresentant (teknik)
Stefan Pålsson, lärarrepresentant (IT)
Per Preinitz, yrkeslivsrepresentant (Devex Mekatronik AB)
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2021-01-28
2020-10-22
2020-02-04
2019-10-24
2019-10-03
2019-02-13
 

HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET I
INDUSTRIELL UTVECKLING

Programansvarig: Gunnar Dahlin
Karin Thomas, lärarrepresentant (elektroteknik)
Klas Hjort, lärarrepresentant (materialvetenskap)
Jenny Sander
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2020-10-22
2020-10-15
2020-02-10


HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET I
KÄRNKRAFTSTEKNIK

Programansvarig: Michael Österlund
Ane Håkansson, lärarrepresentant (fysik),
Saman Majdi, lärarrepresentant (teknik) 
Thomas Smed, yrkeslivsrepresentant (Forsmark)
Anna Alvestav, yrkeslivsrepresentant (Strålsäkerhetsmyndigheten)
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2019-02-15
 

HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET I
MASKINTEKNIK

Programansvarig: Lars Degerman
Henrik Hermansson, lärarrepresentant (teknik)
Richard Brenner, lärarrepresentant (fysik)
Pär Gustafsson, yrkeslivsrepresentant (Piezomotor)
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2021-02-10
2020-10-15
2020-05-15
2020-02-11
2019-10-08
2019-05-13
2019-02-14
 

HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET i medicinsk teknik

Programansvarig: Caroline Öhman Mägi
Robin Strand, lärarrepresentant (IT)
Per Holmfeldt, lärarrepresentant (medicinska vetenskaper)
Uwe Zimmermann, lärarrepresentant (teknik)
Jonas Jarvius, yrkeslivsrepresentant (Q-Linea)
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2020-02-03

CIVILINGENJÖRsprogrammet i
elektroteknik 

Programansvarig: Mikael Bergkvist
Silvelyn Zwanzig, lärarrepresentant (matematik)
Kjell Olofsson, lärarrepresentant (fysik)
Cecilia Boström, lärarrepresentant (teknik)
Christer Törnkvist, yrkeslivsrepresentant (ABB)
3  studenter + suppleant

Protokoll:

2021-01-28
2020-02-04
2019-10-24
2019-10-03
2019-02-13
 

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
Energisystem

Programansvarig: Henrik Sjöstrand
Cecilia Boström, lärarrepresentant (teknik)
Andreas Solders, lärarrepresentant (fysik)
Stephan Köhler, lärarrepresentant (SLU)
Anders Sandström, lärarrepresentant (SLU)
Alexandra Bådenlid, yrkeslivsrepresentant (Fortum)
3 studenter + suppleant

Protokoll:

2020-10-22
2020-09-02
2020-05-25
2020-04-01
2020-02-11
2019-10-02
2019-09-04
2019-06-03
2019-04-01
2019-02-15 per capsulam
2019-02-04
 

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
INDUSTRIELL EKONOMI 

Programansvarig: Nina Kivinen
Aletta Nylén, lärarrepresentant (IT)
Marcus Lindahl, lärarrepresentant (teknik)
Ivo Zander, lärarrepresentant (företagsekonomi)
Andreas Larsson, yrkeslivsrepresentant (STUNS)
3  studenter + suppleant

Protokoll:

2020-09-30
2020-02-14

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I INFORMATIONSTEKNOLOGI

Programansvarig: Lars-Åke Nordén
Mikael Laaksoharju, lärarrepresentant (IT)
André Teixeira, lärarrepresentant (teknik), 
Inger Sigstam, lärarrepresentant  (matematik), 
Sven Westergren, yrkeslivsrepresentant (Intel)
3 studenter + suppleant

Protokoll:

2020-10-20

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
KEMITEKNIK

Programansvarig: Mats Boman
Helena Grennberg, lärarrepresentant (kemi)
Klas Gunnarsson,  lärarrepresentant (teknik)
Christian Sköld,  lärarrepresentant (MedFarm, farmaci)
Tommy Larsson, yrkeslivsrepresentant (SECO TOOLS AB)
3  studenter + suppleant

Protokoll:

2019-12-13
2019-04-12
 

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
MILJÖ- OCH VATTENTEKNIK

Programansvarig: Roger Herbert
Hans Rosth, lärarrepresentant (IT),
Christer Elvingsson, lärarrepresentant (kemi), 
Stephan Köhler, lärarrepresentant (SLU), 
Kristina Wilén, yrkeslivsrepresentant (WSP Sverige AB)
3 studenter + suppleant

Protokoll:

2020-11-25
2020-09-11
2020-04-16
2020-02-12
2019-12-11
2019-09-19
2019-04-24
2019-02-12
 

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
MOLEKYLÄR BIOTEKNIK

Programansvarig: Jan Andersson
Stefan Pålsson, lärarrepresentant  (IT)
Karin Stensjö, lärarrepresentant (kemi)
Vakant, lärarrepresentant (kemi) 
Margareta Tennander, yrkeslivsrepresentant (GE Healthcare)
3 studenter + suppleant

Protokoll:

2020-10-26
2020-05-26
2020-04-21
2020-02-04
2019-12-09
2019-09-23
2019-05-21
2019-02-05
 

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
SYSTEM I TEKNIK OCH SAMHÄLLE

Programansvarig: Elísabet Andrésdóttir
David Sumpter, lärarrepresentant (matematik)
Mikael Bergkvist, lärarrepresentant (teknik)
Aletta Nylén, lärarrepresentant (IT)
Anna Bengtson, lärarrepresentant (HumSam, företagsek)
Katarina Yuen, yrkeslivsrepresentant (Sweco AB)
3 studenter + suppleant

Protokoll:

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
TEKNISK FYSIK

Programansvarig: Stefan Johansson
Biträdande programansvarig: Håkan Rensmo 
Karin Thomas, lärarrepresentant (teknik) 
Stefan Pålsson, lärarrepresentant (IT)
Karin Schönning, lärarrepresentant (fysik)
Kaj Nyström, lärarrepresentant (matematik)
Kari Gustafsson, yrkeslivsrepresentant (ADAKT AB)
3 studenter + suppleant

Protokoll:

2020-09-21
2020-04-21
2020-02-18
2020-02-10
2019-10-24
2019-09-18
2019-04-25
2019-02-25
2019-02-11

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
TEKNISK FYSIK MED MATERIALVETENSKAP

Programansvarig: Lena Klintberg
Mats Boman, lärarrepresentant (kemi)
Vassilios Kapaklis, lärarrepresentant (fysik)
Peter Svedlindh, lärarrepresentant (teknik)
Jonas Östby, yrkeslivsrepresentant (Sandvik Coromant)
3 studenter + suppleant
 

KANDIDATPROGRAMMET I
LEDARSKAP-KVALITET-FÖRBÄTTRING

Programansvarig: Mia Ljungblom
Daniel Tolstoy, lärarrepresentant (teknik)
Anna-Carin Nordvall, lärarrepresentant (företagsekonomi)
Sara Wemnell, yrkeslivsrepresentant (Payex)
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2020-10-08
2020-06-15
2020-04-28
2020-02-28
2020-02-14
2019-10-24
2019-09-04
2019-05-08
2019-02-18
 

MASTERPROGRAMMET I 
ADDITIV TILLVERKNING

Programansvarig: Urban Wiklund
Ulf Jansson, lärarrepresentant (kemi)
Mahmoud Mousavi, lärarrepresentant (teknik)
Petra Jönsson,lärarrepresentant (fysik)
Ulrik Beste, yrkeslivsrepresentant (VBN)
Susanne Norgren, yrkeslivsrepresentant (Sandvik)
Studenter

 

MASTERPROGRAMmet I
BIOINFORMATIK

Programansvarig: Lisa Klasson 
Martin Lascoux, lärarrepresentant (biologi)
Carl Nettelblad, lärarrepresentant (IT) 
Björn Nystedt, yrkeslivsrepresentant (SciLifeLab)
2 studenter

Protokoll:

2021-01-28
2020-12-16
2020-10-23
2020-05-28
2020-04-16
2019-12-12
2019-10-24
2019-09-25
2019-05-24
2019-04-29
2019-02-08
 

masterprogrammet i 
energiteknik

Programansvarig: Albert Mihranyan
Jonathan Scragg, lärarrepresentant (teknik)
Reza Younesi, lärarrepresentant (kemi)
Magdalena Boork, yrkeslivsrepresentant (STUNS Energi) 
2 studenter

Protokoll:

2020-10-27
2020-06-17
2020-05-19
2020-03-11
2019-10-22
2019-05-20
2019-02-11
 

Masterprogrammet i
FÖRNYBAR ELGENERERING

Programansvarig: Irina Temiz
Mikael Bergkvis, lärarrepresentantt (teknik)
Cecilia Boström, lärarrepresentant (teknik) 
Christer Törnkvist, yrkeslivsrepresentant (ABB)
Per Preinitz, yrkeslivsrepresentant (ÅF)
2 studenter + suppleant

Protokoll:

2021-01-28
2020-10-22
2020-02-04
2019-10-24
2019-10-03
2019-02-13
 

masterprogrammet i
inbyggda system

Programansvarig: Pontus Ekberg
Ginevra Castellano, lärarrepresentant (IT)
Vakant, lärarrepresentant
Roger Kulläng, yrkeslivsrepresentant (ABB Robotics)
2 studenter

MASTERPROGRAMMET I 
INDUSTRIELL ANALYS

Programansvarig: Matías Urenda Moris
Peter Birch, lärarrepresentant (teknik)
Aletta Nylén, lärarrepresentant (IT)
Özgur Bogazkaya, yrkeslivsrepresentant (Galderma)
Karl-König Königsson, yrkeslivsrepresentant (Mimer Information Technology)

 

masterprogrammet i
industriell ledning och innovation

Programansvarig: Åse Linné
Sofia Wagrell, lärarrepresentant (teknik)
David Sköld, lärarrepresentant (teknik)
Anna Bondeson, yrkeslivsrepresentant (UIC )
Thomas Uhlin, yrkeslivsrepresentant (TUL Consulting)
2 studenter + 1 suppleant

MASTERPROGRAMMET I 
MATERIALTEKNIK

Programansvarig: Mikael Karlsson
Erik Lewin, lärarrepresentant (kemi)
Natalia Ferraz, lärarrepresentant (teknik)
Per Isaksson, lärarrepresentant (teknik)
Sara Thorslund, yrkeslivsrepresentant (Gradientech)
Mattias Klockars, yrkeslivsrepresentant (Sandvik Materials Technology)
Studenter

Protokoll:

2020-05-26
2020-02-12
 

MASTERPROGRAMmet I
VATTENTEKNIK

Programansvarig: Alexandru Tatomir 
Fritjof Fagerlund, lärarrepresenant (geovetenskap)
Bengt Carlsson, lärarrepresenant (IT)
Gustav Myhrman, yrkeslivsrepresentant (SWECO)

 

Senast uppdaterad: 2021-02-16