Etik i teknik- och naturvetenskaplig utbildning (del 1 och 2)

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erbjuder en avgiftsfri fortbildningskurs i två delar om etik i teknikoch naturvetenskaplig utbildning för alla med grundläggande pedagogisk utbildning och/eller gedigen erfarenhet av undervisning.

I den första delen av kursen, som motsvarar en veckas arbetstid, diskuteras etikens grunder och etik i specifika ämnesområden inom teknik- och naturvetenskap. I den andra delen av kursen, som motsvarar en veckas arbetstid, förväntas deltagarna genomföra ett projekt som syftar till att integrera etiken i exempelvis ett undervisningsmoment på en kurs, ett utbildningsprogram, eller ett ämnesområde. Kursen tar sin utgångspunkt ur etisk teori samt forskningslitteratur inom ämnesområdet etik, samt närliggande områden.

Kurstillfällen
Del 1 (alltid 10:15-12)
1) 7 september 10.15-12.00,
2) 14 september 10.15-12.00,
3) 21 september 10.15-12.00,
4) 28 september 10.15-12.00,
5) 12 oktober 10.15-12.00,
6) 19 oktober 10.15-12.00.

Del 2 (olika tider)
7) 19 oktober 13.15-16.00,
8) 16 november 9.15-16.00,
9) 26 april 2022 10.15-12
Antalet deltagare är begränsat till 12. 

Mer information hittar du här
Anmälan: Senast 20 augusti till Pia Westerlund pia.westerlund@uadm.uu.se