Startmöte kollegial auskultation

Var med i vårt nätverk, där vi möjliggör kollegial återkoppling på konkreta undervisningsinsatser! Alla som är med får möjlighet att både få inblick i andras undervisning, och konstruktiva synpunkter på sin egen.

Målet är en utvecklad reflektiv praktik för alla inblandade. Vi startar med ett möte där vi pratar om hur man kan lägga upp samtalet före undervisningstillfället, hur man genomför själva auskultationen och hur man åstadkommer en utvecklande dialog efteråt. Vi delar in i auskultationsgrupper under träffen, men är ni ett par eller en grupp som redan vet att ni vill auskultera hos varandra så är ni också välkomna att komma och bli inspirerade.

 Välkommen! Jannika Chronholm Andersson, Maja Elmgren (TUR)