Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Här samlar vi beslut fattade av fakultetsnämnden som rör utbildning på forskarnivå.

Kursdelens omfattning inom utbildningen på forskarnivå

Anvisningar till utbildning på forskarnivå  (VP 2016)

Kurs i forskningsetik

Föreskrifter om disputation och betygsnämnd

Information for the Examination Committee and the Opponent

Antagningshantering av stipendiefinansierade doktorander

Antagning till senare del av utbildning på forskarnivå

Tilläggsfinansiering för doktorander med stipendium

Kriterier för 50% respektive 80% av fordringarna för doktorsexamen för berättiga till löneförhöjning

Föreskrifter om byte av examensbenämning (teknologie respektive filosofie licentiat-/doktorsexamen)

Språkplan 2010-2013

Uppsala universitets föreskrifter om studieavgifter för doktorander som läser kurser på grundnivå och avancerad nivå

Övergångsbestämmelse för byte av ämne i doktorsexamen 

Fakultetsnämnden beslutar att doktorander antagna före 2002 som tar ut examen efter detta datum själva kan välja om de vill behålla den gamla ämnesbenämningen eller gå över till de ämnesbenämningar som gäller för antagning fr o m 2002-01-01. Ansökan om byte av examensämne (eller utan angivande av inriktning) inlämnas till fakultetsnämnden i god tid före disputationsdatum, dock senast i samband med utseende av opponent och betygsnämnd eller inlämning av avhandlingen till tryckning, vilketdera av dessa som först inträffar.

Fakultetsnämnden beslutar också att delegera till prefekten att besluta om byte av examensämne. Doktoranden ansöker genom att fylla i ny blankett om antagning till forskarutbildning.