Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Forskarutbildningskurser

Fakultetsgemensamma kurser på forskarnivå

Fakultetsgemensamma / fakultetsövergripande kurser vänder sig till doktorander inom flera ämnesområden eller inriktningar.
Fakultetsgemensamma / fakultetsövergripande kurser 2017

Ämnesspecifika kurser på forskarnivå

Ämnesspecifika kurser riktar sig primärt till doktorander i det egna ämnet, men är i allmänhet öppna även för andra. Se din institutions hemsida.

Kursfordringar

Hur många kurspoäng som fordras för licentiat- och doktorsexamen fastställs i de ämnesvisa studieplanerna och vilka kurser som en enskild student ska följa fastställs i den individuella studieplanen.

Fakultetsnämnden har beslutat att kurs i forskningsetik skall ingå i utbildningen (se mer information nedan), liksom högskolepedagogiskutbildning för doktorander som undervisar inom grundnivå eller avancerad nivå. Det är rekommenderat att introduktionskurs till studier på forskarnivå och kurs i vetenskapligt skrivande ingår i utbildningen. Information om obligatoriska och rekommenderade kurser finns under länken Fakultetsgemensamma kurser.

Högskolepedagogiska kurser anordnas av Enheten för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik och Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd (TUR).

Läs mer i beslutet gällande kursdelens omfattning inom utbildningen på forskarnivå.

Obligatorisk kurs i forskningsetik

För doktorander inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som antogs efter 1 Juli 2008 är det obligatoriskt med kurs i forskningsetik om minst 2 hp för licentiat- och doktorsexamen. Kursen Ethics of technology and science (del I) alternativt kursen Research Ethics for Science and Technology rekommenderas.

Kurstillfällen våren 2017:

  • Ethics of technology and science (del I) vecka 6-11 (schemalagda tillfällen: 7 feb 10.15-12.00, 8 feb 10.15-12.00, 16 feb 9.15-12.00, 13 mar 13.15-16.00 + grupparbete). Mer information. Anmälan (sista dag för anmälan 2017-01-20). 
  • Research Ethics for Science and Technology vecka 7-9. Mer information. Anmälan (sista dag för anmälan är 2017-01-08)
  • Research Ethics for Science and Technology vecka 19-22. Mer information. Anmälan (sista dag för anmälan är 2017-02-20)

Kurstillfällen hösten 2017:

  • Ethics of technology and science (del I) Mer information. Datum meddelas senare. Anmälan öppnar senare. 
  • Ethics of technology and science (del I) Mer information. Datum meddelas senare. Anmälan öppnar senare. 
  • Research Ethics for Science and Technology prel. 5-7/9, 11-12/9, 18-21/9. Mer information. Anmälan (sista dag för anmälan är 2017-05-30)

Tillgodoräknande av alternativa etikkurser

Möjlighet att tillgodoräkna alternativa etikkurser finns också. Eventuella tillgodoräknanden handläggs av institutionens studierektor för utbildning på forskarnivå för beslut i forskarutbildningsnämnden.

Läs mer om beslutet gällande obligatorisk kurs i forskningsetik.

Introduktionskurs för nyanställda

Kompetensforum, Uppsala universitet, anordnar introduktionskurser för nyanställda vid universitetet.