Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Checklista inför licentiatexamen

När Vad Vem
Senast 3 veckor före lic-seminariet.

I förekommande fall:

1. Eventuellt byte av ämnesbenämning i examen (gäller i första hand personer antagna före 2002).

2. I examensbeviset anges såväl ämne som inriktning. Licentianden kan anhålla att inriktningen utelämnas i examensbeviset.

Ansökan inlämnas av licentianden till institutionens prefekt genom ifyllande av blanketten "Antagning till utbildning på forskarnivå", med "Byte av ämne" markerat.
Några månader före lic-seminariet. Utse extern granskare och bestämma tid för seminariet Huvudhandledaren (i samråd med övriga handledare och forskarutbildningsansvarig professor) bedömer när avhandlingen kan vara klar och utser extern granskare. Datum bestäms i samråd mellan licentiand, handledare och granskare.
Någon månad före lic-seminariet. Boka lokal för seminariet. Handledaren (licentianden).
Senast 3 terminsveckor före lic-seminariet.

Inlämnande av lic-avhandlingen i minst fyra ex. , ett ex. skall finnas tillgängligt på institutionens kansli (motsv.) ett till den externa granskaren, ett till huvudhandledaren och ett till forskarutbildningsansvarig professor. Institutionen kan dessutom ha egna regler om ytterligare kopior.

Utskick av information om lic-seminarium till alla institutioner inom sektionen, berörda institutioner inom landet samt t.ex. universitetets kalendarium.

Licentianden.
Lic-seminariet. Seminarium, innefattande granskning utförd av extern granskare. Licentiand, granskare, handledare, forskarutbildningsansvarig professor. Forskarutbildningsansvarig professor (eller den som han/hon utser i sitt ställe) är examinator efter samråd med huvudhandledaren och granskaren.
Efter lic-seminariet.

Rapportering till UPPDOK att avhandlingen är godkänd för licentiatexamen.

Betygsprotokoll (för institutionens arkiv).

Rapportering till UPPDOK att alla kurser för lic-examen är avklarade (kurs i forskningsetik (2 hp) är obligatoriskt för lic-examen, läs mer).

(Huvud)handledaren.
Efter lic-seminariet. Ansökan om examen hos examensenheten. Licentianden.