Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Tentamen

Tentmensutlämning inom teknat

Tentor skrivna vid Matematiska institutionen, Teknikvetenskaper, Geovetenskaper, Biologi, Astronomi och Fysik, samt Kemi Ångström skannas in och hämtas elektroniskt. 
Här laddar du ner inskannade tentor

Övriga tentor lämnas ut vid studentservicedisken på det campus där kursen gått. 
Här hämtar du fysiska tentor

Mer information angående skanning av tentor

Omtentaperioder inom teknat

Omtentarutiner läsår 2016/2017

Varje tentamen ska följas av minst två omtentamina per år varav en ska erbjudas i omtentaperioden i augusti. En del kurser har flera kurstillfällen per år. I dokumentet nedan med riktlinjer finns en tabell som visar när omtentorna ska ges. För kurser som går över två perioder avses i tabellen nedan den period där tentamen ligger. Observera att omtenta utöver omtentaperioderna även kan skrivas i samband med ordinarie kurstillfällen för den som läst kursen tidigare. Se även Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina läsår 2016/2017

OMTENTAPERIODER 2016/2017

 1. Omtentavecka v.1 (2-5/1, 7/1)
 2. Omtentavecka v.16 18-22/4
 3. Omtentavecka v.23 och 24 (7-13/6)
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser v.33 och 34 (14-26/8)


Omtentarutiner läsår 2017/2018

Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina läsår 2017/2018

OMTENTAPERIODER 2017/2018

 1. Omtentaperiod för ORD P1 ges i december
 2. Omtentaperiod för ORD P2 och ORD P3 ges i juni
 3. Omtentaperiod för ORD P4 ges i påsk
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser v.34 och 35 (20/8-1/9)

Om du vill få din tentamen omprövad

Ange vilken/vilka uppgifter du vill få omprövade och motivera varför i blanketetten för omprövning. Ärendet handläggs inte utan dessa uppgifter. Skicka/lämna en kopia på tentamen enligt nedan.

 • Inst. för fysik och astronomi, kurskod börjar med 1FA - kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för kemi Ångström, kurskod börjar med 1KE/1KB – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för teknikvetenskaper, kurskod börjar med 1TE – kontakta ansvarig lärare
 • Matematiska Inst, kurskod börjar med 1MA/1MS – maila tentamen till studexp@math.uu.se
 • Inst. för biologisk grundutbildning, kurskod börjar med 1BG/1MB – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för informationsteknologi, kurskoderna börjar med: 1TD, 1RT, 1DT, 1DL, 1MDs – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för geovetenskaper, kurskoderna börjar med 1GE, 1GV, 1HY, 1ME, 1MP, 1MV, 1PA, 1TV – kontakta ansvarig lärare

Mer information om tentamen hittar du här