Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Frånvaro, studieuppehåll och studieavbrott

Frånvaro

Om du blir sjuk eller har annat giltig skäl till frånvaro från en kurs så meddela läraren. Om du blir frånvarande under en längre tid så meddela även din studievägledare.

Om du är sjuk i mer än 30 dagar i följd och dina studier blir lidande kan du få avdrag på din studieskuld. Du ska alltid anmäla dig till Försäkringskassan från första sjukdag eftersom du inte vet hur länge du kommer att vara sjuk.

Läs mer på universitetets studentsida om försäkringar
 

Studieuppehåll

Planerar du att ta ett uppehåll från dina studier på programmet i en termin/ett läsår för att resa, jobba, läsa annat så ska du anmäla studieuppehåll. På detta sätt garanteras du en plats på utbildningen efter uppehållet och behåller du möjligheten att vara medlem på nation/kår samt ditt studentkonto (UpUnet-S). Ansvariga för utbildningen avgör om du kan få studieuppehåll. Under uppehållet har du rätt att registrera dig på nya kurser, omregistrera dig på gamla kurser och göra omtentor. Återkomst görs genom en anmälan till kurser på www.antagning.se, innan 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen, i samråd med din studievägledare. Vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling. Om du får avslag på din ansökan om studieuppehåll kan du överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Blankett för studieuppehåll
OBS - blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator

Ytterligare information finns att läsa i studieplanen för ditt program

Studieavbrott

Vill du avbryta studierna på ditt utbildningsprogram så ska du anmäla studieavbrott.  Om du önskar avsluta någon kurs innan ditt avbrott så bör du först anmäla studieuppehåll (se ovan). Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa samma program igen ska söka på nytt på www.antagning.se . Ifylld blankett om studieavbrott lämnas till Enheten för studentservice på Ångström eller postas till Enheten för studentservice, Box 536, 751 21 Uppsala.

Blanketten för studieavbrott
OBS - blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator