Antagning till senare del av program

Du som har akademiska meriter motsvarande inledande termin/terminer på något av våra utbildningsprogram kan ansöka om antagning till senare del av program. Antagning till senare del görs i mån av plats både till vår- och hösttermin.

För att antas till senare del av ett program måste du ha tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra dig utbildningen i den årskurs/termin du vill bli antagen. Det innebär bl. a. att du måste uppfylla behörigheten till de kurser du ska läsa den termin du blir antagen. Kontakta studievägledaren på det program du vill bli antagen till för att se vilka kurser du behöver läsa. Utöver att uppfylla behörigheten för de kurser du ska läsa måste du för antagning till senare del även uppfylla andra behörighetskriterier. Information om detta finner du i programmets utbildningsplan under rubriken "Övriga föreskrifter".

Följ länkarna nedan för att läsa mer vad som gäller för dig beroende på vilket program du läser.

Civil- och högskoleprogram

Ansökan till senare del av programmet ska för antagning till påföljande hösttermin vara inlämnad senast 1 maj samt senast 1 november inför vårterminen. Ansökningsblankett med bifogade handlingar för bedömning av behörighet lämnas eller skickas till studievägledaren för programmet. Blir du antagen till senare del ska du kontakta programmets studievägledare för upprättande av individuell studieplan.

Ansökningsblankett

OBS - blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator.

Program som leder till generell examen

Rutiner och blanketter för dig som vill bli antagen till program med generell examen får du på respektive ämnes studentservice.