Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Studentservice på Ångström

På Ångström finns följande studentservice:

Studentservicedisk för alla studenter på Ångström   (1 på karta nedan)
Studievägledare för alla tekniska program   (1 på karta nedan)
Programadministratörer för alla tekniska program  (1 på karta nedan)
Schemaläggare  (1 på karta nedan)
Samordnare för stöd för internationella studenter   (1 på karta nedan)
Särskilt stöd till studenter i behov av det (1 på karta nedan)
Studentservice Fysik    (2 på kartan nedan)
Studentservice Matematik  
Studentservice Teknik    (3 på kartan nedan)Studentservicedisk Ångström

Studentservicedisk för alla studenter på Ångström. Här får du svar på allmänna frågor om dina studier, registerutdrag, hjälp med nummer till examensarbeten och hänvisning till rätt person. Du kan också hämta tentor från kurser vid Ångström.                                                            

Öppettider under terminstid
Besök och telefontid: mån-tis, tor-fre kl 10:00 - 14:30, ons kl 10:15-14:30
Besöksadress: Ångström, hus 1, plan 1
Postadress: Enheten för studentservice, Box 536, 751 21 Uppsala
Telefon: 018-471 30 03, E-post:  studentservice@angstrom.uu.se   

Öppettider i jul
15 december: Stängt
20 december: Stängt
27-29 december: 10-12
2-5 januari: 10-12

Administratörer och informatörer


Paula Forslund
- Studieinformatör
Besöksadress: Studentservicedisken, Ångström, hus 1 plan 1
Telefon: 018-471 3003
E-post: paula.forslund@uadm.uu.se
          
 

Åsa Lagerwall - Programadministratör                              
Administrerar examensarbeten, studieteknik, tillgodoräknanden och införanden av svenska kurser, studieuppehåll, avbrott och antagning till senare del på följande program:Teknisk fysik (F), Teknisk fysik med materialvetenskap (Q),System i teknik och samhälle (STS), Kemiteknik (K), Maskinteknik (MI), Byggteknik (BI)  och Masterprogrammet i energiteknik (ET)
Besöksadress: Ångström 11630
Telefon: 018-471 7135
E-post: asa.lagerwall@uadm.uu.se

Veronica Sampietro Vikberg - Programadministratör 
Administrerar examensarbeten, studieteknik, tillgodoräknanden och införanden av svenska kurser, studieuppehåll, avbrott och antagning till senare del på följande program: Elektroteknik (E), Elektroteknik, (EI), Energisystem (ES), Informationsteknologi (IT), Miljö- och vattenteknik (W), Molekylär bioteknik (X) och Kärnkraftteknik (KKI) 
Besöksadress: Ångström 11630                               
Telefon: 018-471 3032
E-post: veronica.sampietro-vikberg@uadm.uu.se


Alexander Kirsebom - Administrativ assistent
Besöksadress: Ångström 11211
Telefon: 018-471 3105
E-post: alexander.kirsebom@uadm.uu.se

Schemaläggare

Camilla Söderlund - Schemaläggare
Civilingenjörsprogram: Kemiteknik, Molekylär bioteknik
Masterprogram: Geovetenskap, Hållbar utveckling, Kemi, Bioinformatik och Molekylär bioteknik.
Kandidatprogram: Geovetenskap och Kemi.
Besöksadress: Ångström 11211
Telefon: 018-471 3145, 070-4250579
E-post: schemafragor@angstrom.uu.se

Karin Cederberg - Schemaläggare
Civilingenjörsprogram: System i teknik och samhälle och Informationsteknologi.
Masterprogram: Industriell ledning och innovation och Matematik
Kandidatprogram: Matematik
Ämneslärarprogrammet matematik
Besöksadress: Ångström 11213
Telefon: 018-471 3005
E-post: schemafragor@angstrom.uu.se

Sergio Duchens - Schemaläggare
Civilingenjörsprogram: Teknisk fysik och Teknisk fysik med materialvetenskap
Högskoleingenjörsprogram: Byggteknik och Kvalitetsutveckling och ledarskap
Besöksadress: Ångström 11213
Telefon: 018-471 7209
E-post: schemafragor@angstrom.uu.se

Eva Regnér - Schemaläggare
Civilingenjörsprogram: Elektroteknik, Energisystem och Miljö- och vattenteknik
Högskoleingenjörsprogram: Elektroteknik och Maskinteknik
Masterprogram: Förnybar elgenerering, Energiteknik
Besöksadress: Ångström 11213
Telefon: 018-471 2326
E-post: schemafragor@angstrom.uu.se

Alexander Kirsebom - Schemaläggare
Masterprogrammen i Kemi
Besöksadress: Ångström 11211
Telefon: 018-471 3105
E-post: schemafragor@angstrom.uu.se

                     

Studie- och karriärvägledare

Sara Rosenquist - Studievägledare
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik med Materialvetenskap (Q)
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik (K)
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (W)
Besöksadress: Ångström 11205
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 7230, 070-425 0819
E-post: Studievagledare-Q@uadm.uu.se;
studievagledare-K@uadm.uu.se; studievagledare-W@uadm.uu.se

Isabel Svensson - Studievägledare
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (W)
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik (X)
Besöksadress:
Ångström 11208
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 3002, 070-167 9524
E-post: studievagledare-X@uadm.uu.se,
studievagledare-W@uadm.uu.se
 

Nora Masszi - Studievägledare
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik (EI)
Civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik (E)
Masterprogrammen: Förnybar elgenerering och Industriell ledning och innovation
Besöksadress: Ångström Å1315
Mottagningstider
Telefon:
018-471 3080
E-post: studievagledare-EI@uadm.uu.se, studievagledare-E@uadm.uu.se 

Daniel Noreland - Studievägledare
Civilingenjörsprogrammet system i teknik och samhälle (STS)
Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftsteknik (KKI)
Masterprogrammet i energiteknik (ET)
Besöksadress: Ångström 11202
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 3015, 070-167 9085
E-post: studievagledare-STS@uadm.uu.se, studievagledare-KKI@uadm.uu.se
master-ET@uadm.uu.se


Lena Eliasson - Studievägledare
Civilingenjörsprogrammet teknisk fysik (F)
Besöksadress: Ångström 11204
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 3099, 070-425 0735
E-post: studievagledare-F@uadm.uu.se
 

Liselott Dominicus van den Bussche - Studievägledare
Samordnare för stöd för internationella studenter.
Besöksadress: Ångström 11210/ITC 2436
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 6887, 070-425 0452

 

Ylva Hedstrand - Studievägledare
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi (IT)
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik (MI)
Besöksadress:
Ångström 11207
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 7704
E-post: Studievagledare-IT@uadm.uu.se;  studievagledare-MI@uadm.uu.se


Martin Holmberg - Studievägledare
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik (BI)
Samordnare för studenter i behov av särskilt stöd inom
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Besöksadress: Ångström 11234
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 1068, 070-425 0543
E-post:  studievagledare-bi@uadm.uu.se;
 martin.holmberg@uadm.uu.se


Sonja Droschke
- Studievägledare
Civilingenjörsprogrammet i energisystem (ES)     
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik (K)
Besöksadress: Ångström 11209
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 2873
E-post: studievagledare-ES@uadm.uu.se
studievagledare-K@uadm.uu.se;
 

Kontaktperson för utlandsstudier

Magnus Strandås
Kontaktperson för utlandsstudier
Samordnare för nätverket för internationella koordinatorer
på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
Besöksadress: Ångström 11207
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 2773, 070-167 9403
E-post:  Magnus.Strandas@uadm.uu.se
 

ENHETSchef


Eva Skytt
- Enhetschef för enheten för studentservice
Besöksadress: Ångström 11233
Telefon: 018-471 6398
E-post: eva.skytt@uadm.uu.se