Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Tur och retur – internationell hemortsambassadör i Brasilien

2017-03-07

Anderson Clemente Cazita åkte i december 2016 till Universidade Federal do Rio de Janeiro och Universidade Federal de Juiz de Fora för att berätta mer om Uppsala universitets masterutbildningar inom teknik och naturvetenskap. Han har tidigare studerat i Kanada och läser nu på masterprogrammet i förnybar elgenerering.

Varför ville du åka som internationell hemortsambassadör?
– Att åka som internationell ambassadör är ett unikt tillfälle för mig att delta i universitetslivet. Jag får bidra till att sprida mina erfarenheter och träffa nya studenter, samtidigt som jag gör nytta för Uppsala universitet.

Vilken respons fick du från de brasilianska studenterna?
– Studenterna tycker att utbildningen verkar riktigt bra men de vet inte att undervisningen ges på engelska. De tror att all undervisning sker på svenska. Rent generellt har de en positiv syn på det svenska samhället och tycker att det verkar välorganiserat.

– Studenterna vill veta mer om språket, undervisning på labb, omkostnader i Sverige jämfört med Brasilien och om de kan läsa kurser i engelska. De är också intresserade om urvalsprocessen och hur jag fick kännedom om Uppsala universitet. 

Vad är det största hindret för studenterna innan de kan börja studera vid Uppsala universitet?
– Studenterna måste först organisera alla dokument som behöver översättas från portugisiska till engelska. Det är dyrt och tar lång tid. TOEFL-testet (ett språktest i engelska) kan också vara ett problem, eftersom många studenter i Brasilien har låga kunskaper i engelska. Testet är också förhållandevis dyrt att göra. Själva ansökan kan också vara ett problem eftersom många brasilianska studenter inte vet hur den ska göras.

Vad tänker du göra efter dina studier?
– Mina planer för framtiden är fortfarande öppna. Jag kanske påbörjar en akademisk karriär eller så arbetar jag för något företag inom förnybar elproduktion. Jag har även planer på att starta ett eget företag inom solsystem och förnybar utveckling.

Vill du veta mer om Anderson och masterprogrammet i förnybar elgenerering? Se då videon med honom

De internationella hemortsambassadörerna åker till sina hemuniversitet och marknadsför masterutbildningarna inom teknik och naturvetenskap. Ett besök av en ambassadör genererar i snitt två nya masterstudenterstudenter, visar en utvärdering av projektet.  2014-2016 reste 20 internationella hemortsambassadörer ut från 10 av fakultetens masterprogram.

Alla nyheter