Dags för pedagogisk inspiration

2018-02-07

Den 13 mars hålls årets högskolepedagogiska konferens för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, TUK på Ångströmlaboratoriet. För den som vill delta med en poster, muntlig presentation eller annan aktivitet gäller det att skynda sig – dead-line för bidrag är 27 februari.

Maja Elmgren är ordförande i Teknats universitetspedagogiska råd, TUR, och en av arrangörerna av TUK:

Vad står på TUK:s agenda i år?

– Konferensen huvudtalare är Kevin Anderson som innehar Zennströms klimatprofessur, något som även kommer att prägla agendan. Hur ska vi få universitetets utbildningar att även vara relevanta ifråga om att möta de stora frågorna? Ett mål för universitetet är att bidra till en bättre värld. För att studenterna ska kunna bidra till det krävs att vi hjälper till och förbereder dem för det. Där kan vi få både inspiration och idéer av Kevin Anderson som jobbar med frågor kring klimatledarskap.

Maja Elmgren

– Dessutom är alla som undervisar vid fakulteten – lärare, pedagogiska ledare, studentrepresentanter - välkomna att presentera sina utvecklingsprojekt. Att göra det på konferensen är att bra tillfälle att sprida vad man gör och ta emot andras insyn och synpunkter. Som forskare vill vi ju utsätta det vi gör för någon form av prövning. Det är också väldigt positivt att kunna få idéer från andra som finns i närheten. Om man vill testa någonting liknande så vet man sen vem man kan kontakta och ställa frågor till. Vi får helt enkelt upp ögonen för varandra och de många projekt som sker på fakulteten som man annars inte skulle veta om - och som det finns stora skäl att känna till.

– Det tredje i år är teknikstrimman. Under konferensens gång ska det finnas möjligheter att möta andra lärare med positiva erfarenheter av olika tekniska hjälpmedel, som att använda en viss form av återkopplingsverktyg eller tekniskt system, göra film eller liknande som gynnar lärande, något som deltagarna även kommer att få chans att testa själva. 

Vilka andra skäl finns för att delta i konferensen?

– Det är ju bra för lärare också som kanske planerar att söka en tjänst eller ansöka om att bli excellent lärare. Då är det meriterande att man tar initiativ och deltar i sådana här aktiviteter.

– Det är heller inte samma människor som kommer varje år. Många nya människor som sökt och fått TUFF-medel eller har gått våra kurser i exempelvis ämnes- eller ingenjörsdidaktik deltar på TUK.

– Förutom det är TUK ett unikt tillfälle att lyfta olika tankar och idéer. Det finns många strömningar som folk är mer angelägna att diskutera, som hur man får med studenter i att jobba med pedagogisk utveckling. Det är också spännande att man nu pratar om internationalisering på ett bredare sätt: vad kan det innebära? Vi har otroligt många lärare från andra länder och många studenter som kommer hit, och dessutom många studenter som åker ut och kommer tillbaka. Vi skulle på ett mycket bättre sätt kunna använda oss av den utblicken och de erfarenheterna.

– Fakultetskonferensen är i mångt och mycket ett första steg. Rent konkret går många vidare från den här till nationella och internationella konferenser. Nu i höst går till exempel den nationella universitetspedagogiska konferensen i Västerås. Då är TUK ett jättebra tillfälle att prova sina idéer och få återkoppling. 

Och för första gången anordnas en fakultetspub efteråt? 

– Ja, den kommer att hållas i direkt anslutning till konferensen i IT-institutionens lunchrum mellan 16.00 och 19.00. Mer info kommer om hur man anmäler sig, men boka in det så länge i kalendern!

TUK 2018, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens,  tisdag den 13 mars 2018, kl. 9.00-16.00, Ångströmlaboratoriet – läs mer

Anmäl bidrag senast 27 februari

 

Alla nyheter