Kontakta oss

Här hittar du studentservice

Vem har svaret på just min fråga?

Studentservicedisken på Ångström kan svara på övergripande frågor till alla våra studenter. Institutionernas studentservice kan utöver övergripande frågor även hjälpa dig med ämnesspecifika frågor som till exempel antagning, kursregistrering, resultatrapportering. Studie- och karriärvägledning för de flesta tekniska program finns på studentservice Ångström medan det för övriga program finns på respektive ämnes studentservice.

Ångström

Studentservice BMC, biologi och kemi inom teknat fakulteten
(Biomedicinskt centrum)

Studentservice ITC (IT-kansliet) (Informationsteknologiskt Centrum)

Studentservice EBC (IBG-kansliet) (Evolutionsbiologiskt centrum)

Studentservice Geocentrum

Studentservice Gotland

Studentservice Uppsala universitet
(har en bredare överblick över universitetets hela utbud)

 

Programansvariga 

Civilingenjörsprogram
Elektroteknik - Mikael Bergkvist
Energisystem - Henrik Sjöstrand
Informationsteknologi - Lars-Åke Nordén
Kemiteknik - Mats Boman
Miljö och vattenteknik - Roger Herbert
Molekylär bioteknik -  Jan Andersson
System i teknik och samhälle - Elisabet Andresdottir
Teknisk fysik - (tf) Marika Edoff
Teknisk fysik med materialvetenskap - Klas Gunnarsson

Högskoleingenjörsprogram
Byggteknik - Petra Pertoft
Elektroteknik - Karin Thomas
Kärnkraftteknik - Michael Österlund
Kvalitetsutveckling och ledarskap - Gunnar Dahlin
Maskinteknik - Lars Degerman
Medicinsk teknik - Fredrik Nikolajeff

Kandidatprogram
Biologi - Anna-Kristina Brunberg
Datavetenskap - Olle Gällmo
Energiomställning - hållbarhet och ledarskap - Sanna Mels
Fysik - Matthias Weiszflog
Geovetenskap - Karin Högdahl
Kemi- Helena Grennberg
Ledarskap-kvalitet-förbättring - Mia Ljungblom
Matematik - Martin Herschend
Miljövetenskap - Karin Bengtsson

Lärarutbildning
Biologi: Ronny Alexandersson
Fysik: Rabab Elkarib
Kemi: Anders Thapper
Matematik: Veronica Crispin Quinonez
Naturvetenskap: Ronny Alexandersson

Två-årigt program som leder mot högskoleexamen (utlyses ej längre)
Ledarskap-kvalitet-förbättring - Mia Ljungblom

Masterprogram
Biologi - Brita Svensson
Bioinformatik - Lisa Klasson
Datavetenskap - Anders Berglund
Energiteknik - Joakim Widén
Fysik - Andreas Korn
Förnybar elgenerering - Irina Temiz
Geovetenskap - Abigail Barker
Hållbar destinationsutveckling - Ulrika Persson-Fischier
Hållbar utveckling - Patrik Rönnbäck
Inbyggda system - Pontus Ekberg 
Industriell ledning och innovation - Thomas Lennerfors
Kemi- Christer Elvingson
Matematik - Denis Gaidashev
Molekylär bioteknik - Suparna Sanyal
Tillämpad beräkningsvetenskap - Jarmo Rantakokko
Tillämpad bioteknik - Suparna Sanyal
Vindkraftsprojektering - Liselotte Aldèn

Magisterprogram (1-årigt)
Hållbar destinationsutveckling - Ulrika Persson-Fischier
Vindkraftsprojektering - Liselotte Aldèn

Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Jannika Chronholm Andersson

Ämneskoordinatorer

Biologi: Håkan Rydin
Datavetenskap: Aletta Nylén
Fysik: Lisa Freyhult
Geovetenskap: Sebastian Willman
Kemi: Pia Lindberg
Matematik: Jörgen Östensson
Teknik: Lars Ericsson

Schemaläggare

För schemafrågor/ändringar gällande civil- och högskoleingenjörsprogram samt program inom geovetenskap, kemi, matematik och hållbar utveckling Kontakta:schemafragor@angstrom.uu.se

Schemaläggning för övriga program sköts av respektive kurskansli

Utbildningsledare

Emma Kristensen (civil- och högskoleingenjörsprogram samt tekniska kandidat- och masterprogram)
Björn Gembert (naturvetenskapliga kandidat-, magister- och masterprogram)
Susanne Paul (naturvetenskapliga kandidat-, magister- och masterprogram samt utbildning på forskarnivå)
Karin Berggren Bremdal (utbildning på forskarnivå)
Magnus Strandås (internationalisering)

Dekan för utbildning

I fakultetens ledning finns förutom vicerektor och ställföreträdande vicerektor tre dekaner, en för forskning, en för samverkan och en för utbildning. Här hittar du kontaktuppgifter till alla i fakultetsledningen.

Nämnder och råd

Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, NUN

Tekniska utbildningsnämnden, TUN

Programråd för naturvetenskapliga program

Programråd för tekniska program

TUR (Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd)

Ämneslärarrådet