Informationsmöte om utbytesstudier för Teknatstudenter

Informationsmöte om utbytesstudier för studenter inom teknik och naturvetenskap inför kommande ansökningsdeadline (15 mars).
Passa på och fråga om utbytesstudier, praktik och MFS på den efterföljande mässan.

Deltagande institutioner är Biologi,  Fysik och astronomi, Kemi, Informationsteknologi, Teknikvetenskaper, Geovetenskaper samt Pedagogik, didaktik och utvecklingsstudier. Dessutom medverkar Teknatfakulteten, Internationella kansliet, BEST och IEASTE.