Utbytesstudier: Studera i Japan

  • Datum: –13.00
  • Plats: Segerstedthuset, Studenttorget, Entréplan Dag Hammarskjöldsväg 7
  • Föreläsare: Internationella kansliet
  • Webbsida
  • Arrangör: Internationella kansliet
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Telefon: 018-4713612
  • Studentevenemang

Vill du läsa kurser under en eller två terminer i Japan? Kom och prata om dina möjligheter till utbytesstudier i Japan.