Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Examensceremoni

2018 års examensceremoni går av stapeln 17:e november klockan 13.30 och hålls i Universitetsaulan.

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten anordnar varje höst en examensceremoni för fakultetens nyutexaminerade studenter. Den vänder sig till fakultetens alla studenter på grundnivå och avancerad nivå (för masterstudenter anordnas också en särskild examensceremoni på våren). Ceremonin äger rum i Universitetsaulan.

2018 års examensceremoni går av stapeln den 17:e november klockan 13.30. För att få delta i examensceremonin måste du ha erhållit din examen innan anmälningstiden gått ut. I och med införandet av nya Ladok är det viktigt att ni ansöker om examen så fort alla kurser är klara. Information om införandet av nya Ladok och ansökan om examen.

Anmälan till examensceremonin öppnas i september 2018.

Innan ceremonin börjar samlas alla examinander i Universitetshuset för övning av intåg och uppställning samt fotografering. Fakulteten bjuder examinander på lunch. Själva ceremonin pågår därefter i ca 2-2,5 timmar beroende på antalet examinander. Efter ceremonin anordnas mingel för examinander och gäster där vi bjuder på dryck och lättare tilltugg.

Klädkoden för examinander är kavaj. Valfritt för gäster.

För frågor gällande examensceremonin, vänligen kontakta Karin Thellenberg.


The Faculty of Science and Technology organizes each fall a graduation ceremony for the Faculty’s graduates. To attend the ceremony you need to have your graduation at the time of your notification. The ceremony will be in Swedish. 

A Closing Ceremony especially for International Master Students is being held every year in the beginning of June. Find more information about the Closing Ceremony.