Programmera med Uppsala universitet

Programmeringsscenter är ett komplement till skolundervisningen. Vi vill inspirera lärare i sitt arbete med programmering och ge elever chansen att arbeta med programmering på olika sätt.

Legoprogrammering

Vill du som lärare få fler verktyg för att arbeta med programmering i skolan?
Eller vill du ta med din klass för en workshop i LEGO-robotar, Micro:Bits eller textprogrammering?

Programmeringscentret är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Kodcentrum och Uppsala universitet. Här hålls fortbildningar för lärare och workshops för elever från förskola till åk 9. Tanken är att bidra till utvecklingen av programmering i skolan till följd av de nya målen i läroplanen, och att samtidigt bidra till Uppsala universitets forskning kring hur barn och vuxna interagerar med teknik, robotar och programmering.

WORKSHOPS OCH FORTBILDNINGAR

På programmeringscentret erbjuds olika typer av elevworkshops och lärarfortbildningar;

Nedan kan du läsa mer om respektive workshop/fortbildning.

Bluebots (Förskola, F-Åk 2) 

Studenter på Förskollärarprogrammet åker ut och besöker förskolor. Med sig har de Blue-Bots, små glada robotar som kan programmeras med hjälp av knappar på ryggen. Barnen får en första inblick i att "tänka som en robot" och får prova att programmera den lilla Blue-Boten att röra sig till exempel i ett särskilt mönster eller ta sig till en viss ruta. För barn i förskoleklass upp till åk 2 kan Blue-boten programmeras med hjälp av en lärplatta, och då finns möjligheten att komma på besök till Programmeringscentret och ha workshopen här.

Scratch (Åk 3-4)

I programmeringsverktyget Scratch använder sig eleverna av färdiga, färgkodade block som byggs ihop som ett pussel för att skapa en kod. Med hjälp av kodblocken går det att programmera och animera små berättelser eller skapa spel. Programmeringsverktyget finns gratis tillgängligt på nätet på ett flertal språk, däribland svenska, och tillfället på programmeringscentret kan därmed bli ett bra startskott för att sedan fortsätta programmeringen på skolan

LEGO-programmering (Åk 4-9) 

Under ett pass i LEGO-programmering bygger eleverna LEGO-robotar och programmerar sedan dessa till att utföra uppgifter och lösa problem. Programmeringen består liksom i Scratch av block som placeras och länkas samman. Vår första och absolut mest populära workshop! Workshopen leds av våra duktiga LEGO-funktionärer som är studenter på Uppsala universitet.

Micro:Bits (Åk 5-6)

Micro:Bits är små datorer utvecklade av Brittiska BBC för att använda i skolan. Micro:Biten kan programmeras till att visa bilder och budskap med hjälp av sina små lysdioder, den har inbyggd ljus- och temperatursensor, kompass och accelerometer och den kan kommunicera trådlöst med andra Micro:Bitar. Micro:Biten kan programmeras med hjälp av Java Blocks, eller för mer avancerad kodning i Python.

Python (Åk 7-9) 

Programmeringsspråket Python är ett open-source-språk som kan användas för att programmera i stort sett vad som helst. I denna workshop för högstadiet går vi in i programmeringens oftast dolda värld och lär oss att skriva och förstå kodningen bakom programmeringen.
 

Kontakt och ANMÄLAN 

Kontakt
programmeringscenter@uadm.uu.se
Programmeringscentret på Facebook

Anmälan
För att anmäla dig till en lärarfortbildning, eller för att boka in din klass på ett workshoppass, använder du dig av Kommunens BOKA-verktyg. Där läggs alla tillgängliga tillfällen upp.


Inför ert besök

Programmeringscentret hittar du i Hus 4, våning 4 på Polacksbacken, Informationsteknologiskt centrum. Innan ni besöker Informationsteknologiskt centrum ber vi er ta del av våra säkerhetsinstruktioner.


 

Se videoklipp