Programmera med Uppsala universitet!

Programmeringsscenter är ett komplement till den traditionella skolundervisningen. Vi vill inspirera lärarna i sitt arbete och ge elever chansen att upptäcka programmering på ett nytt sätt. 

Legoprogrammering

Legoprogrammeringen är öppet för mellan- och högstadiet. Elevgrupper på upp till 16 elever bokas in på 2-3-timmarspass för att få en grundläggande genomgång och få inspiration av Legorobotik och programmering av Legorobotar. Om ni bokar pass, så kommer ni träffa några av dessa duktiga legofunktionärer, som alla är studenter på Uppsala universitet.

Nytt för 2018

Till följd av de nya läroplansmålen i programmering för förskola och skola, sjösattes under 2018 ett samarbete mellan Programmeringscenter, Uppsala kommun och Kodcentrum. Samarbetet ämnar att på ett tids- och resurseffektivt sätt ge förskollärare och lärare, från förskolan upp till årskurs 9, möjlighet att fortbilda sig på ett enkelt och tryggt sätt och att kunna uppfylla dessa nya läroplansmål. Programmet innefattar:

  • Förskola: Programmering av Blue-Bots
  • Förskola och F - årskurs 2: Blue-Bots via programmering på lärplatta
  • Årskurs 3 - 4: Programmering i Scratch
  • Årskurs 5 - 6: Programmering med Micro:Bits
  • Årskurs 7 - 9: Textbaserad programmering i Python

Hjärtligt välkomna att läsa mer om och anmäla er till dessa workshops 

Bild från invigningen av programmeringscentrum som ägde rum 10 september 2018
Vid invigningen representerades de tre aktörerna av, från vänster, projektledare Lisa Söderlund från Kodcentrum, verksamhetsutvecklare Olle Bergh från Uppsala kommun och vicerektor Johan Tysk från Uppsala universitet. 

Inför ert besök

Innan ni besöker Informationsteknologiskt centrum ber vi er ta del av våra säkerhetsinstruktioner.