Populärvetenskapliga föreläsningar

Populärvetenskapliga föreläsningar inom olika områden erbjuds i samband med studiebesök till teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Föreläsningarna är anpassade för gymnasiets senare del och intresserad allmänhet. Många forskningsområden är tvärvetenskapliga, d.v.s. de är ett samspel mellan olika ämnen.

Nedan följer populärvetenskapliga beskrivningar av några forskningsområden och -projekt inom fakulteten. Om vi kan erbjuda en föreläsning inom ett visst ämne beror på de aktuella forskarnas arbetsbelastning vill tillfället. 

Biologi:

Biologiämnet anordnar sina egna besök, läs mer på deras webbsida

Datavetenskap:

Fysik och Astronomi:

Geovetenskaper:

Välkomna att kontakta institutionens informatör direkt med mer specifika förfrågningar eller andra önskemål.

Kemi:

Matematik:

Teknik: