Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Så här går det till

Forskningen handlar om att undersöka och mäta strålning i vår omgivning. Klassernas insats handlar om att samla in prover, göra egna mätningar och förbereda prover för inskick till Uppsala universitet.  Projektet omfattar 250 högstadieklassers deltagande i hela landet.

Insamling och analys

Under augusti/september samlar eleverna in analysmaterial genom att:

 • plocka och identifiera svampar
 • ta jordprov
 • samla in djurspillning

Efter att det insamlade materialet har torkats, analyseras det bland annat med hjälp av en strålningsdetektor som klassen får bygga. Resultaten från klassundersökningarna skickas därefter in till Uppsala universitet tillsammans med insamlade prover. Våra forskare kommer därefter analysera de inskickade proverna igen och sammansställer sedan resultaten och återrapporterar det till eleverna. 

Förväntad tidsåtgång

Beräknad tidsåtgång motsvarar 3 x 60 minuter i klassrummet samt exkursion i skogen. Projektet innehåller flera delar där klassen kan delas upp i olika ansvarsgrupper som kan jobba parallellt och vid olika tidpunkter. Projektet kopplar till läroplanen. 

Maj 2018
Anmälan öppnar. 

Aug-sep 2018
Eleverna utför uppdraget och prover skickas till Uppsala universitet.

Okt-jan 2019
Forskarna sammanställer insamlade prover, analyserar och drar slutsatser.

Material

Uppsala universitet står för det material som behövs för att kunna genomföra undersökningen.

 • lärarhandledning
 • elevprotokoll
 • provrör
 • behållare
 • påsar
 • verktyg att ta jordprov med
 • elektroniksats för detektorbygge
 • frankerade påsar att skicka tillbaka proverna i

Utöver det medskickade materialet kommer visst material behöva kompletteras av skolan, till exempel verktyg och salt. I lärarhandledningen finns tips om fördjupningsuppgifter, till dessa ingår ej material.

Frivilligt tävlingsmoment

Klasserna får presentera sitt resultat på ett valfritt innovativt sätt. En jury utser vinnarklassen som får 5000 kronor.

Avslutning

Det sammanställda resultatet presenteras senast februari 2019.