Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat frågor som uppstått inför och under projektets gång. Sidan uppdateras även löpande med nya frågor som uppstår. Om du inte hittar svar på din fråga, vänligen skicka din fråga till teknat@uadm.uu.se.

Allmän information

Vi skulle vilja veta hur strålningsdetekorn är byggd. Kan man bygga den själv?
Här har en av forskarna i projektet samlat ihop info om strålningsdetektorns komponenter samt beskrivning hur den är byggd.
 

Mina elever undrar om det finns några strålningsmätningar från 1986 efter olyckan?
Var kan man hitta mätresultat, som vi kan ta del av?

Vi hänvisar er till SGU som gjorde mätningar efter olyckan

Var hittar jag länken till den digitala inrapporteringen?
Lämna in era digitala svar i denna enkät.

Jag vill ha mer information om projektet, hur får jag tag på det?
Titta gärna runt på vår webbsida och se på informationsfilmen. 

Kostar det något att delta i projektet?
Nej, det är gratis att delta.

Hur får jag tag på materialet?
Materialet skickas ut i början av höstterminen, till den adress du angivit i anmälan. 

Får jag behålla materialet när uppdraget är slutfört?
Ja, allt material, förutom proverna som skickas in till oss, får behållas.

Vem bekostar porto när vi ska skicka in proverna?
Uppsala universitet. I det material vi skickar ut kommer det finnas frankerade påsar.

Jag vill ha mer information om projektet, hur får jag tag på det?
Titta gärna runt på vår webbsida och se på informationsfilmen. I samband med att vi skickar ut materialet i augusti kommer även mer detaljerad information. 

Uppdraget

Vi har byggt detektorn men den tjuter oavbrutet. Den tjuter vid bakgrundsmätning, vid kalibrering och vid mätning med svamp. Vad har vi gjort för fel?
Kontrollera om Test-switchen är aktiverad? Stäng av den så bör det tystna.

Vi när vi har gjort mätningar av bakgrundsstrålning, KCl och svampen har vi pip per tidsenhet. Hur kan vi omvandla och jämföra dem med Becquerel??? Är det pipen per sekund? I så fall skulle vår bakgrundsstrålning vara 0.013Bq. Är det rimligt?*
En bra fråga som är svår att besvara kort. Se svaret på separat sida.

Om du får problem med montering och funktion av strålningsdetektorn, kan du höra av dig till oss för felsökning. Ta då ett foto på ert montage och skicka med er fråga så kan vi snabbare vägleda er.

Jag har svårt att hitta salt med 75% KCl. I affären finns som mest 50% KCl. När jag kontrollerade kemiförrådet ser jag att vi har KCl... blir det bäst om jag använder ren KCl eller bör jag blanda till en 75% blandning?
Det går bra att använda salt med annan kaliumhalt (lägre eller högre), men det är viktigt att ni skriver ned den kaliumhalt ni använder i mätprotokollet. Jozo kaliumsalt har 70 procent, de har nyligen bytt utseende på sina burkar så det kan vara svårt att känna igen dem, men det borde gå att hitta i matvarubutiker.

Det står att det är viktigt att den fina svampen tas upp hel och foten är med. Senare i texten står det att foten ska skäras bort innan inpackning i påsen då den kan vara angripen av mask. Min fråga är: Ska foten skickas med i påsen till er eller inte?
Om foten är smutsig eller maskangripen vill vi inte att ni skickar med den. Om den ser fint ut får den dock gärna vara med.

Måste djurspillningen hittas inom samma 10x10 metersområde som svampen?
Nej, det är inget måste. 

Om vi hittar ett exemplar eller några få exemplar av Rimskivling, Sandsopp eller Champinjon så är det ju inte troligt att vi får ihop 0,5 kg av den sorten. Vill ni då hellre ha in prover av en mer talrik sort eller vill ni hellre att vi utökar ytan vi letar svamp på för att få just de svamparna? Eller kan vi ”fylla ut” vikten med någon annan sorts svamp som finns i området?
Det är viktigt att ett enskilt prov bara innehåller en svampsort, om möjligt plockad inom ett begränsat område. Alltså tar vi hellre emot en bara delvis fylld burk med en svampsort än en full burk med blandad svamp. Går det att hitta fler svampar av samma sort genom att utöka plockområdet så går det också bra.

Vi har inte tillgång till vare sig ugn eller svamptork så våra svampar kommer få ligga och torka vilket gör att de färska svamparna kommer hinna bli dåliga innan de skickas iväg. Vi har plockat svamp och kommer få lov att vänta till nästa vecka innan vi kan göra mätningen. Kan vi skicka in den färska svampen som ska ligga i ziplockpåsen tidigare eller ska vi vänta tills allt är klart men att den då kommer bli dålig?
Vi föreslår att ni tar ut svampen ur ziplockpåsen och låter den torka, men separat från övriga prover. Vid behov kan den skäras upp i mindre delar så att den torkar snabbare, det viktiga är att den hålls separat från övriga prover och sedan läggs tillbaka i sin ziplockpåse. Det är ingen katastrof om det blir lite mögel, men det är givetvis trevligare med en torkad svamp. Skicka sedan in allt tillsammans.

Deltagande och anmälan

När öppnar anmälan?
17 maj klockan 12.00. Om du redan gjort en intresseanmälan kommer vi skicka ut en påminnelse inför att anmälan öppnar.

Kan jag delta med fler klasser än en?
Ja, du kan anmäla maximalt 3 klasser.

Kan jag delta med mina mellanstadiebarn?
Projektet är främst riktat till elever på högstadiet både instruktions- och kunskapsmässigt. I mån av plats kan vi tillåta att några mellanstadieklasser också deltar. Ange årskurs i din anmälan.

Jag har anmält en klass men har i efterhand kommit på att jag vill anmäla en till, är det möjligt?
Om det finns platser kvar går det bra att kontakta oss för att lägga till en klass i anmälan.

Min klass heter 7A nu men kommer heta 8A i höst, vilket namn ska jag skriva in i anmälan?
Skriv det nuvarande namnet på klassen. 

Jag slutar, kan min efterträdare ta över jobbet med projektet?
Absolut, så länge resultaten kommer in i tid. Vi uppskattar om ni meddelar oss om ändring av kontaktperson.

Jag har anmält mig, vad händer nu?
Först får du ett bekräftelsemejl till den mejladress du angivit i anmälan. Därefter är det bara att vänta på augusti då vi skickar ut materialet till den adress du angivit i anmälan. Innan dess krävs inga förberedelser.

Vi glömde att genomföra ett moment, kan vi skicka in våra resultat ändå?
Vi tar gärna emot resultaten även om det är ofullständiga.

Tävlingen

Vi kommer inte hinna delta i tävlingen, kan vi anmäla oss ändå?
Ja, det är frivilligt att delta i tävlingen.

Kan vi skicka in flera tävlingsbidrag från samma klass?
Nej, vi tar endast emot ett tävlingsbidrag per klass.

Vad krävs av tävlingsbidragen?
Tävlingskriterier kommer finnas i lärarhandledningen som skickas ut tillsammans med resten av materialet.