Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Massexperiment 2018

Nu kan du och dina elever vara med i ett riktigt forskningsprojekt tillsammans med våra forskare. Projektet pågår under höstterminen 2018 och riktar sig till högstadieelever runt om i Sverige.Läs mer om hur projektet går till