Massexperiment 2018

Under höstterminen 2018 pågår ett forskningsprojekt där högstadieelever tillsammans med våra forskare mäter strålning i vår omgivning. 

Så här går projektet till / Lärarhandledning