Brunt vatten

VÅRA FORSKARE HAR FÅTT HJÄLP ATT TESTA HÄLSOTILLSTÅNDET I SVERIGES VATTEN

Vi fick in prover från 192 klasser och 68 skolor. Vattenprover togs i 49 olika sjöar, 11 dammar, 22 vattendrag/älvar och i Östersjön. Mätningarna ledde till en forskningsstudie som publicerades i tidskriften Scientific Reports, en tidskrift av utgivarna bakom Nature.