Anmälan av förhinder att närvara vid uppropet

  1. Om du inte har möjlighet att närvara vid uppropet så måste du anmäla det senast dagen innan uppropet. Detta görs per e-post till nedanstående adresser/studentexpedition beroende på program. Ange program och personnummer i ditt mail.

    Civil- och högskoleingenjörsprogrammen: studentservice@angstrom.uu.se

    Kandidatprogram i datavetenskap: olle.gallmo@it.uu.se

    För övriga program gäller den information som institutionerna har meddelat. Om du inte har nåtts av den kontakta respektive ämnes eller campus studentexpedition.
     

  2. Ta kontakt med studievägledaren för ditt program för att bestämma en tid för möte.