Upprop och registrering

Vid uppropet bekräftar du genom din närvaro att du vill bli registrerad på det program du är antagen till. Ta med ID-kort!

OBS! Det är obligatoriskt att närvara vid uppropet. Om du inte gör det, och inte har meddelat förhinder, förlorar du din utbildningsplats eftersom vi då kallar en reserv istället. Har du förhinder vid uppropet och vill behålla din plats så måste du anmäla det skriftligt senast dagen innan uppropet. Här hittar du rätt e-postadress att anmäla förhinder till beroende på vilket program du ska gå. Ange program och personnummer i ditt mail. Ta även kontakt med studievägledaren för ditt program för att bestämma en tid för möte.

Tid och plats för uppropen

Måndag 26 augusti: Civil- och högskoleingenjörsprogram 

Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet 8.15

 • Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap (Q)
 • Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik (E)
 • Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik (MI)
 • Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik (BI)
   

Aulan Polacksbacken 9.15

 • Civilingenjörsprogrammet i energisystem (ES)
 • Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik (F)
   

Siegbahnsalen på Ångströmlaboraroriet 10.15

 • Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik (X)
 • Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (W)
 • Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik (EI)
 • Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik (MTI)
   

Aulan Polacksbacken 11.15

 • Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle (STS)
 • Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi (IT)
 • Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik (K)


Måndag 26 augusti: Kandidatprogram

Hambergsalen på Geocentrum 8.15

 • Kandidatprogrammet i geovetenskap
   

Ekmansalen på Evolutionsbiologiskt centrum 8.30

 • Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi
   

Aulan Polacksbacken 9.15

 • Kandidatprogrammet i datavetenskap (KandDV)
   

Sal Å80121 på Ångströmlaboratoriet 10.15

 • Kandidatprogrammet i fysik 

Häggsalen på Ångströmlaboratoriet 10.00

 • Kandidatprogrammet i matematik
   

Sal B7:101a på BMC, Biomedicinskt centrum 10.30

 • Kandidatprogrammet i kemi
   


Torsdag 23 augusti: Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet 10.15

 • Basår


Campus Gotland

Utbildningarna startar 2 september kl 13.30 med samling utanför Gotlands studentkår Rindi.