Vilka kurser ska jag läsa?

Vilka kurser du ska läsa hittar du i studieplanen för ditt program.
Om du klickar på kursnamnet i studieplanen för ditt utbildningsprogram kommer du till kursplanen. Kurslitteraturen hittar du på en separat flik i menyn på kursplanesidan. Studieplanerna för våra program hittar du nedan.

Programspecifika planer

Här hittar du länkar till separata interaktiva utbildnings- och studieplaner. Via länkar i studieplanerna hittar du t.ex. enkelt relevanta kursplaner. Länkarna nedan leder till senaste planen.
Äldre utbildnings- och studieplaner t.o.m. 2014/2015 når du här.
Utbildnings- och studieplaner fr.o.m. 2014/2015 finns i studiehandböckerna ovan.

Basårsutbildning

Civilingenjörsprogram (300 hp)

Högskoleingenjörsprogram (180 hp)

Kandidatprogram (180 hp)

Lärarutbildning

Magisterprogram (60 hp)

Masterprogram (120 hp)

 • Bioinformatik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Biologi (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Datavetenskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Energiteknik (kan endast sökas via InnoEnergy) (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Fysik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Förnybar elgenerering (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Geovetenskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Hållbara destinationsutveckling (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Hållbar utveckling (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Inbyggda system (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Industriell ledning och innovation (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Kemi (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Matematik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Molekylär bioteknik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan) (OBS! Årskurs 1 ges inte läsåret 2017/2018. Programmet ges inte läsåret 2018/2019.)
 • Tillämpad beräkningsvetenskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Tillämpad bioteknik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Vindkraftprojektering (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)