Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Välkommen!

Du har valt att studera vid ett universitet med såväl utbildning som forskning i världsklass. Som student hos oss blir du en oumbärlig del av vår dynamik och kreativitet!

Upplev studentlivet i Uppsala

Kom ihåg!

För att behålla din plats måste du tacka ja senast 27 juli 2018, det gör du på antagning.se. Mer om att tacka ja, om terminsstart, studentkonto och annat som rör din studiestart hittar du här på sidan. Det viktigaste har vi även sammanfattat åt dig i en checklista

Vi är övertygade om att du kommer att trivas och få en fantastisk studietid här på Uppsala universitet!

Träffas på webben redan nu

Gå in på Facebook och möt andra som ska plugga samma program som du eller de som redan är studenter i högre årskurser.

Rektor hälsar välkommen

"Uppsala universitet har drygt 40 000 studenter som syns, hörs och märks överallt. Nu blir du en av dem! I våra studentstäder Uppsala och Visby finns ett stort utbud av utbildningar och ett fantastiskt studentliv", skriver rektor Eva Åkesson.

Läs hela välkomsthälsningen

Reserv- och efterantagning

Reserver 

Till många kurser och program antas fler studenter än det egentligen finns platser för vilket betyder att det kan behövas många återbud innan några reserver kan antas. Det finns alltså inga garantier för att komma in med reservplats 1, även om någon uteblir från uppropet.

Civil- och högskoleingenjörsprogrammen samt Kandidatprogrammet i datavetenskap
Det är viktigt att endast de som är antagna kommer på uppropet. Du som är reserv ska istället se till att vara anträffbar på de telefonnummer som du angett och kolla din mejl i anslutning till uppropsdagen och därefter. Reserver kallas i strikt turordning och du behöver inte själv höra av dig. Om du har ändrat dina kontaktuppgifter, som telefonnummer och mejladress, bör detta anmälas till studievägledningen.

Övriga program/kurser
Reserver kallas på olika sätt, via till exempel Studentportalen, telefon eller särskilt reservupprop. Information om hur reservantagningen går till får du via din institution, oftast på kursens sida i Studentportalen.


Efterantagning

All anmälan, även sen anmälan ska göras på antagning.se. Om det finns en ”Lägg till”-knapp på programmet är det möjligt att göra en sen anmälan. När din ansökan är färdigbehandlad får du ett antagningsbesked via post eller mejl. Sena anmälningar rangordnas och behandlas i den ordning de kommit in. Du som gjort en sen anmälan kontaktas efter det att reserverna tillfrågats om det finns platser kvar. Du behöver inte själv höra av dig.

Välkomstmottagning

De två första veckorna efter uppropet kallas av studenterna för välkomstveckorna. Det är en händelserik och rolig period när faddrar (studenter från de äldre årskurserna) guidar nya studenter mellan föreläsningar, grillkvällar, lekar, fester och andra aktiviteter.  Välkomstveckorna arrangeras av Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) och dess sektionsföreningar.

Som ny student ställs du inför mycket nytt på en gång och behovet är stort att snabbt komma in i ett socialt sammanhang och få nya vänner. Syftet med välkomstmottagningen är att skynda på processen, att bryta isen under lekfulla aktiviteter för att få folk att lära känna varandra. Är du inte den lekfulla typen finns även andra aktiviteter att välja på men allt är givetvis frivilligt - mottagningen är till för dig som är ny student.

Se ditt välkomst-program

Stöd under studierna

Som ny student finns en hel del extra stöd att få för att du ska komma igång med dina studier på ett bra sätt. Det kan handla om allt från kurser i studieteknik till att få de anpassningar som en eventuell funktionsnedsättning kräver. På följande sidor hittar du mer information om det stöd du kan få under dina studier. Missa inte ordlistan med vanliga ord och uttryck som du kommer att stöta på under din tid hos oss.

Kontakta oss

De som jobbar med administrationen kring våra utbildningar kan ge dig svar på många frågor. I de fall de inte själva kan ge svar så kan de tala om vem du ska kontakta för att få svar. Studievägledarna är experter på sina respektive program men kan även svara på allmänna frågor. De allra flesta är tillbaka efter semestern senast 11 augusti. Några är tillbaka tidigare. 

Här hittar du kontaktuppgifter och sommartillgänglighet för administratörer och studievägledare på våra olika program/ämnen:

Mer information

När du väl orienterat dig och kommit igång med studierna hittar du mer information på dessa webbplatser:

TekNat Studentwebb  (för studenter inom teknik, matematik, data och naturvetenskap)
Studentportalen
Uppsala universitets centrala studentwebb

Ämnes studentwebbarna:
Biologi, Datavetenskap, Fysik, Geovetenskap, Kemi, Matematik , Teknik

Lärarstudent:
Nyantagen lärarstudent
Ämneslärarprogrammet