TUK 2019

UNIVERSITETSPEDAGOGISK KONFERENS

Tisdag den 19 mars 2019, kl 9:15-16:00, Humanistiska teatern

Humanistiska teatern
Humanistiska teatern i Uppsala

Som tidigare år ger Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK 2019, upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utveckling och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor.

Detaljerad program: Sida 1, Sida 2 Posters

Keynote: Åsa Nilsonne
Titel: Pedagogiken och känslorna - dags för ett närmare samarbete!
Sammanfattning: Mycket pedagogisk forskning har fokuserat på hur vi tar till oss kunskap och färdigheter, hur själva inlärningen går till, och den kunskapen är viktig. Jag vill lyfta fram ett komplementärt perspektiv: att inlärningen sker i en människa som nästan alltid känner något - en som är glad, nyfiken, rädd, ledsen, orolig, trött eller uppgiven. Det går exempelvis mycket lättare att ta till sig ny kunskap när man är nyfiken än när man är rädd, det är lättare att motivera sig att läsa om man är fylld av tillförsikt än om man drabbas av tvivel på den egna förmågan. 
Jag kommer att tala om vad vi kan göra för att få gladare och därmed mer receptiva studenter.

Åsa Nilsonne
Åsa Nilsonne

Åsa har doktorerat i medicinsk vetenskap och undervisat på alla nivåer på läkarutbildningen. Vidare har hon specialistkompetens i allmän psykiatri och är leg psykoterapeut med kognitiv inriktning. Hon har erhållit pris för sin handledning av läkarkandidater, fått Karolinska Institutets pedagogiska pris samt suttit i styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet. Hon har deltagit i många konferenser, workshops och arbetsgrupper som fokuserat just på hur man bäst kan bygga professionell kompetens. 2006 blev hon professor i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet.

Mer om Åsa kan ni hitta här http://www.nilsonne.se/

Tid och plats
Konferensen är en blandning av parallella sessioner och plenumaktiviteter och äger rum i Humanistiska teatern på Engelska parken (http://bit.ly/2ADQqMk) och i rummen utanför, tisdagen den 19 mars, kl 9 - 16. TUR bjuder på lättare lunch och fika för alla anmälda deltagare. Detaljprogram skickas till alla anmälda deltagare innan konferensen, och kommer också att finnas här.

Du kan delta med eller utan bidrag. Alla bidrag presenteras som postrar, en del även som muntliga presentationer i tematiska grupper. Du skapar ditt eget konferensprogram genom att välja vilka gruppresentationer och postrar du besöker. Du kan också hjälpa till sprida informationen på din institution med detta affisch

Förlängd deadline för anmälan med bidrag är den 7 mars. Sista dag för anmälan om du bara vill delta är den 13 mars. Oavsett vilket görs anmälan på http://doit.medfarm.uu.se/kurt13211

Du är välkommen att kontakta Katarina Andreasen eller Björn Victor med eventuella frågor.

Konferensen anordnas av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Råd, TUR.

Tidigare TUK-konferenser

TUK 2018: Kevin Anderson on Teaching climate change
TUK 2017: Arnold Pears on Subject education research
TUK 2016: Lars Ulriksen on Students' transition and integration
TUK 2015: Cynthia Finelli on Promoting institutional change