Excellent lärare steg 3: Återkoppling på din ansökan

  • Datum: –15.00
  • Plats: Lokal kommer senare
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Brita Svensson
  • Workshop

Obs! Föranmälan inklusive utkast till portfölj skickas till Lena Forsell senast måndagen den 26 augusti klockan 12.00.

Detta tredje steg i stödprogrammet ger dig chansen att få återkoppling på din pedagogiska portfölj innan du lämnar in din ansökan om att bli antagen som excellent lärare.

Vi startar med att ge generella synpunkter utifrån insända portföljer och vanligt förekommande kommentarer från sakkunniga. Därefter ger och tar vi återkoppling i små grupper. I förväg inskickade portföljer möjliggör god återkoppling från oss. För arbetet i mindre grupper ska också fem kopior av portföljen (utan bilagor) medtas till verkstaden. Vi påminner igen om att återkopplingen inte ger svar på om ansökan är tillräckligt bra för att du ska bli antagen!

Välkommen! Stefan Pålsson & Brita Svensson (TUR)