Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Etik i teknik- och naturvetenskaplig utbildning

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Beurlingrummet första tillfället
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Thomas Lennerfors
  • Utbildning

Framsteg i teknik- och naturvetenskap utmanar ständigt vår syn på gott och ont, rätt och fel. Hur kan studenter förberedas för ett liv där de behöver ta ställning till etiska frågor som relaterar till våra ämnen?

 På kursen diskuteras etikens grunder - vi går igenom både klassiska och moderna etiska teorier och modeller. Kurser tar också upp etik i specifika ämnesområden inom teknik- och naturvetenskap beroende på deltagarnas ämnestillhörighet och intresse. Dessutom förväntas deltagarna integrera etik i sin undervisning, för vilket stöd och träning ges. Kursen tar sin utgångspunkt ur etisk teori samt forskningslitteratur inom ämnesområdet etik, samt närliggande områden.

Kursen är utformad för alla lärare och pedagogiska ledare som vill arbeta mer med etiska frågor inom i teknik- och naturvetenskaplig utbildning.

Datum: 25/9 13:15-15:00, 10/10 13:15-16:00, 24/10 13:15-16:00, 30/10 13:15-16:00, 27/11 13:15-16:00 och 5/3 2018 09:00-12:00.

Anmälan till lena.forsell@uadm.uu.se senast den 21 september, 2017.