Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Verkstad: Tekniska hjälpmedel och pedagogiken kring teknik i undervisningen.

  • Datum: 2017-10-17 kl 13:15 15:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 80115
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Felix Ho
  • Seminarium