Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Nätverksmöte för pedagogiska ledare: Ny ledning, nya visioner

  • Datum: –15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Clevesalen
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

Mer information kommer att skickas ut direkt till berörda.