Programråd för tekniska utbildningar

Varje program har ett programråd som leds av en programansvarig. 
Nedan hittar du länkar till de tekniska programråden.

Högskoleingenjörsprogram:

Civilingenjörsprogram:

Kandidatprogram:

Masterprogram:

(Programråden och programansvariga utsedda för 2016-01-01—2018-12-31)

Programrådet för
masterprogrammet i
bioinformatik

Programansvarig Lisa Klasson
Stefan Pålsson (IT)
Jan Andersson (biologi)
Martin Norling, BILS, Bioinformatiker, Alumn,
Simon Forsberg, PhD student SLU, Alumn,
2 studenter

Protokoll
2018-04-26


Programrådet för HÖGSKOLEINGENJÖRsprogrammet i
byggteknik

Programansvarig: Petra Pertoft 
Nico van Dijk (teknik)
Tor Broström (HumSam, kulturvård)
Martin Huss, yrkeslivsrepresentant (Byggpartner)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2018-05-04
2018-02-14
2017-10-17
2017-09-06
 

Programrådet för
CIVILINGENJÖRsprogrammet i
elektroteknik 

Programansvarig: Mikael Bergkvist
Silvelyn Zwanzig, matematik
Kjell Olofsson, fysik
Cecilia Boström, teknik
Christer Törnkvist, yrkeslivsrepresentant (ABB)
3  studenter + suppleant

Protokoll
2018-10-26
2018-09-26
2018-05-04
2018-02-12
2017-10-19
2017-09-22
 

Programrådet för HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET i elektroteknik

Programansvarig: Karin Thomas
Cecilia Boström (teknik)
Torsten Andersson (IT)
Per Preinitz, yrkeslivsrepresentant (Devex Mekatronik AB)
2 studenter

Protokoll
2018-10-26
2018-09-26
2018-02-12
2017-10-19
2017-09-22
 

Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
Energisystem

Programansvarig: Henrik Sjöstrand
Annica Nilsson  (teknik)
Jonas Fransson (fysik)
Stephan Köhler (SLU)
Anders Sandström (SLU)
Alexandra Bådenlid, yrkeslivsrepresentant (Fortum)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2018-10-29 per capsulam
2018-09-04
2018-06-01
2018-04-18
2018-02-05
2017-12-04
2017-10-20
2017-09-29
 

Programrådet för
masterprogrammet i 
energiteknik

Programansvarig: Joakim Widén
Håkan Kullvén (teknik)
Reza Younesi (kemi Ångström)
Hans Nyhlén, yrkeslivsrepresentant (STUNS Energi)
2 studenter

Protokoll
2018-10-31
2018-02-22
2017-10-24
 

PROGRAMRÅDET FÖR
Masterprogrammet i
FÖRNYBAR ELGENERERING

Programansvarig: Irina Temiz
Mikael Bergkvist (teknik)
Markus Gabrysch (teknik) 
Christer Törnkvist, yrkeslivsrepresentant (ABB)
Per Preinitz, yrkeslivsrepresentant (ÅF)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2018-10-26
2018-09-26
2018-05-04
2018-02-12
2017-10-19
2017-09-22
 

Programrådet för
masterprogrammet i
inbyggda system

Programansvarig: Pontus Ekberg
Thiemo Voigt (SICS+IT)
Ginevra Castellano (IT)
Roger Kulläng, yrkeslivsrepresentant (ABB Robotics)
2 studenter

Programrådet för
masterprogrammet i
industriell ledning och innovation

Programansvarig: Thomas Lennerfors
Håkan Kullvén  
Ilia Katardjiev
Andreas Marcström, yrkeslivsrepresentant (GE Healthcare)
Jonas Missaoui, yrkeslivsrepresentant (ÅF)
2 studenter + 1 suppleant

Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET i informationsteknologi

Programansvarig: Lars-Åke Nordén
Mats Daniels (IT)
Steffi Knorn (teknik), 
Inger Sigstam (matematik), 
Sven Westergren, yrkeslivsrepresentant (Intel)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2018-04-19
2018-02-12
2017-06-12
2017-05-03
2017-02-14


Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
kemiteknik

Programansvarig: Mats Boman
Helena Grennberg (kemi BMC)
Klas Gunnarsson (teknik)
Christian Sköld (MedFarm, farmaci)
Tommy Larsson, yrkeslivsrepresentant (SECO TOOLS AB)
2 studenter


Programrådet för HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET I
kvalitetsutveckling och ledarskap

Programansvarig: Gunnar Dahlin
Lars Degerman (teknik)
Klas Hjort (teknik)
Patric Ramberg, yrkeslivsrepresentant (Region Gotland)
2 studenter

Protokoll
2018-10-25
2018-04-24
2018-02-15
2017-10-17
2017-09-05


Programrådet för HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET i
kärnkraftsteknik

Programansvarig: Michael Österlund
Ane Håkansson (fysik),
Markus Gabrysch (teknik) 
Gustav Dominicus van den Bussche, yrkeslivsrepr. (Forsmarks Kraftgrupp ABl)
Elisabeth Tengborn, yrkeslivsrepresentant (Strålsäkerhetsmyndigheten)
2 studenter

Protokoll
2016-10-31 per capsulam


Programrådet för
kandidatprogrammet i
ledarskap-kvalitet-förbättring

Programansvarig: Mia Ljungblom
Annika Skoglund (teknik)
Mathias Cöster (HumSam, företagsekonomi)
Sara Wemnell, yrkeslivsrepresentant (Payex)
2 studenter

Protokoll
2018-04-17
2018-02-14
2017-10-30
2017-09-07
2017-04-27
2017-02-08


Programrådet för HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET i
maskinteknik

Programansvarig: Lars Degerman
Henrik Hermansson (teknik)
Allan Hallgren (fysik)
Pär Gustafsson, yrkeslivsrepresentant (Piezomotor)
2 studenter +suppleant

Protokoll
2018-10-08
2018-03-14 per capsulam
2018-02-09
2017-10-19 per capsulam
2017-09-19


PROGRAMRÅDET FÖR HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET i
MEDICINSK TEKNIK

Programansvarig: Fredrik Nikolajeff
Robin Strand (IT)
Martin Wohlin (medicinska vetenskaper)
Caroline Öhman (teknik)
Per Matsson, yrkeslivsrepresentant (Thermo Fisher Scientific)
2 studenter

Protokoll
2018-02-07


Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
miljö- och vattenteknik

Programansvarig: Roger Herbert
Hans Norlander (IT),
Christer Elvingsson (kemi Ångström), 
Stephan Köhler (SLU), 
Elaine Hallin, yrkeslivsrepresentant (WSP Sverige AB)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2018-02-26
2018-01-16
2017-11-01
2017-09-28
2017-09-04
 


Programrådet för 
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
molekylär bioteknik

Programansvarig: Jan Andersson
Gunnar Johansson (kemi Ångström) 
Stefan Pålsson (IT)
Maria Selmer (biol)
Margareta Tennander, yrkeslivsrepresentant (GE Healthcare)
3 studenter + suppleant

Programrådet för
masterprogrammet i
molekylär bioteknik

Programansvarig: Suparna Sanyal
Ann Magnuson (kemi Ångström)
Daniel Brandell (kemi Ångström)
David Sköld (teknik)
Sherry Mowbray (biologi)
Staffan Svärd (biologi)
Jonas Åström, yrkeslivsrepresentant (GE Healthcare)
2 studenter

 
Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
system i teknik och samhälle

Programansvarig: Elísabet Andrésdóttir
Mikael Bergkvist (teknik)
Bengt Carlsson (IT)
Anna Bengtson (HumSam, företagsek)
Katarina Yuen, yrkeslivsrepresentant (Sweco AB)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2018-10-23


Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
teknisk fysik

Programansvarig: (tf) Marika Edoff
Karin Thomas (teknik) 
Stefan Pålsson (IT)
Matthias Weiszflog (fysik)
Kaj Nyström (matematik)
Jonas Öhr, yrkeslivsrepresentant (ABB)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2018-09-24
2018-04-26
2018-02-13
2017-30-11
2017-10-26
2017-09-26
2017-09-06


Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
teknisk fysik med materialvetenskap

Programansvarig: Klas Gunnarsson
Mats Boman (kemi Ångström)
Vassilios Kapaklis (fysik)
Peter Svedlindh (teknik)
Jonas Östby, yrkeslivsrepresentant (Sandvik Coromant)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2016-06-17