Stipendiekommittén

Uppgifter

  • Bedöma ansökningar om stipendier och besluta om/föreslå stipendier enligt gällande statuter.

Sammansättning

Ordförande samt en lärare från varje sektion och två studentrepresentanter (varav en doktorand). Ordförande utses av områdes-/fakultetsnämnden på förslag från prodekan för samverkan, lärarrepresentanterna utses av områdes-/fakultetsnämnden på förslag från sektionsdekanerna och studentrepresentanterna utses av berörd studentkår. Stipendiekommittén utser vice ordförande inom sig.

Ledamöter

Jonas Fransson, institutionen för fysik och astronomi, ordförande
Marit Andersson (Kemi)
Roland Mathieu (Teknik)
Daniel Primetzhofer (Fysik)
Anna Sakovich (Matematik-datavetenskap)
Christian Zdanowicz (Geovetenskap)
Brita Svensson (Biologi)
Georgii Shamuilov (doktorandrepresentant)
Mattias Kynne Hämberg (studentrepresentant)

Mandatperiod 2017-09-16–2020-09-15. Student och doktorand utsedda för lå 2018-2019.