Samverkansberedningen

Uppgifter

  • beredning av samverkansärenden inför beslut i områdesnämnden/fakultetsnämnden
  • samordning av samverkansinsatser för fakulteten mot andra fakulteter, lärosäten, näringsliv och samhälle
  • nationella och internationella nätverk för samverkan inom innovation, marknadsföring, innovationsstrategier, industriell kontakt, lokal- och infrastrukturfrågor
  • former för samarbeten med andra fakulteter, lärosäten, industri och samhälle
  • samverkan med utbildningsberedningen och forskningsberedningen i övergripande frågor


Sammansättning

Prodekan för samverkan är ordförande i samverkansberedningen. En ledamot utses av UU Innovation.  En ledamot utses av utbildningsberedningen. Ytterligare minst två lärarledamöter och minst två externa representanter utses av områdesnämnden/fakultetsnämnden på förslag från prodekan för samverkan. En doktorandrepresentant och en studentrepresentant utses av berörd studentkår. Samverkansberedningen utser inom sig vice ordförande. Samverkansberedningen utser inom sig jämställdhetsansvarig ledamot.

Ledamöter

Peter Lindblad, ordförande
Kjell Orsborn, (IT)
David Sumpter (Ma)
Carla Puglia (Fy)
Steffi Burchardt (Geovetenskap)
Klas Hjort (Teknik)
Máté Erdélyi (Kemi)
Sanna Koskiniemi (Biologi)
Susanne Mirbt, utses av utbildningsberedningen
Ernesto Gutierrez, utsedd av UU-innovation, samverkansledare 
Christian Dahlman, extern ledamot, Uppsala kommun
Niklas Malmfors, extern ledamot
Matthew Davis, doktorandrepresentant
Egil Schultz, studentrepresentant
(Utsedda för 2017-09-16 - 2020-09-15, studenter utsedda för läsåret 2019/2020)

Kontakt: sekreterare Johanna Lundmark

Protokoll

2019-05-27
2019-03-26
2019-02-14- ej justerat
2018-11-01 - ej justerat
2018-09-27
2018-08-27
2018-05-22
2018-03-27
2018-02-20
2018-01-16