Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Programråd för naturvetenskapliga utbildningar

Varje program har ett programråd som leds av en programansvarig.
Nedan hittar du länkar till programrådet för basåret och för de naturvetenskapliga kandidat-, magister- och masterutbildningarna. Programansvaret för masterprogrammen ligger på institutionerna. Kontakta dessa för mer information.

Basåret:

Kandidatprogram:

Magister- och masterprogram:

PROGRAMRÅDET FÖR BASÅRET

Pogramansvarig: Jannika Cronholm Andersson
Johan Larsson (fysik)
Filip Heijkenskjöld (fysik)
2 studenter + suppleant

Programrådet för kandiatprogrammet i biologi/molekylärbiologi

Programansvarig: Anna Brunberg
Staffam Svärd (ICM)
Monika Schmitz (IOB)
Madelene Palm, yrkeslivsrepr. (Svedavia AB)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2017-06-01

Programrådet för Kandidatprogrammet i datavetenskap

Programansvarig: Olle Gällmo
Denis Gaidashev (matematik)
Johannes Borgström (IT)
Erik Stenman, yrkeslivsrepr. (Klarna AB)
2 studenter + suppleant

ProgramRÅDET FÖR KANDIDATPROGRAMMET I Energiomställning

Programansvarig: Sanna Mels
Patrik Rönnbäck (geovetenskap)
Anders Goude (teknikvetenskaper)
Anna Bäckstäde (Region Gotland)
2 studenter + suppleant

Programrådet för Kandidatprogrammet i fysik

Programansvarig: Matthias Weiszflog
Erik Sahlee (geovetenskap)
Elin Bergeås Kuutmann (fysik)
Yrkeslivsrepresentant; vakant
2 studenter + suppleant

Programrådet för Kandidatprogrammet i geovetenskap

Programansvarig: Karin Högdahl 
Roger Herbert (geovetenskap)
Steffi Burchardt (geovetenskap)
Erik Jonsson, yrkeslivsrepr. (SGU)
2 studenter + suppleant

Programrådet för Kandidatprogrammet i kemi

Programansvarig: Helena Grennberg
Jean Petterson (kemi BMC)
Hans Karlsson (kemi Ångström)
Yrkeslivsrepresentant; vakant
2 studenter + suppleant

Programrådet för Kandidatprogrammet i matematik

Programansvarig: Martin Herschend
Stefan Pålsson (IT)
Vera Koponen (matematik)
Hans Garmo, yrkeslivsrepr. (UCR Uppsala Clinical Research Center)
2 studenter + suppleant

Programrådet för Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Programansvarig: Karin Bengtsson
Patrick Rönnbäck (geovetenskap)
Susanne St Clair Renard (juridik)
Karin Fager, yrkeslivsrepr. (Länsstyrelsen Gotland)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2017-09-20

ProgramRÅDET FÖR Masterprogrammet i biologi

Pogramansvarig: Brita Svensson
Anna Brunberg (biologi)
Magnus Lundgren (biologi)
Mikael Thollesson (biologi)
2 studenter + suppleant

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I Datavetenskap

Pogramansvarig: Anders Berglund
Tjark Weber (IT)
Åsa Cajander (IT)
Matteo Magnani (IT)
Olle Gällmo (IT)
Erik Zeitler (Klarna)
2 studenter

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I FYSIK

Pogramansvarig: Andreas Korn

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I Geovetenskap

Pogramansvarig: Abigail Barker
Graham Budd (geovetenskap)
Roger Herbert (geovetenskap)
Páll Halldór Björgúlfsson (COWI)        
Hamid Reza Manouchehri (Sandvik group)
2 studenter + suppleant

PROGRAMRÅDET FÖR MAGISTER- OCH MASTERPROGRAMMET I HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING

Pogramansvarig: Ulrika Persson-Fischier

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I HÅLLBAR UTVECKLING

Pogramansvarig UU: Patrik Rönnbäck
Programansvarig SLU: Karin Gerhardt 
Mikael Höök (geovetenskap)
Ashok Swain (geovetenskap)
Malin Östman (geovetenskap)
Erik Fellenius (yrkeslivsrepresentant)
2 studenter + suppleant

progRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I Kemi

Pogramansvarig: Christer Elvingson

ProgRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I Matematik

Pogramansvarig: Denis Gaidashev

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I tillämpad beräkningsvetenskap

Pogramansvarig: Jarmo Rantakokko
Stefan Pålsson (IT)
Ken Mattsson (IT)
Christer Elvingson (kemi)
Biplab Sanyal (fysik)
Markus Norden (Ericsson)
2 studenter

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I tillämpad bioteknik

Pogramansvarig: Suparna Sanyal

PROGRAMRÅDET FÖR MAGISTER- OCH MASTERPROGRAMMET I Vindkraftprojektering

Pogramansvarig: Liselotte Aldén
Stefan Ivanell (geovetenskap)
Hans Bergström (geovetenskap)
Anders Goude (teknik)
Matilda Afzelius (Nordisk Vindkraft)                                
Staffan Niklasson (Vindkompaniet)
2 studenter + suppleant