Programråd för naturvetenskapliga utbildningar

Varje program har ett programråd som leds av en programansvarig.
Nedan hittar du länkar till programrådet för basåret och för de naturvetenskapliga kandidat-, magister- och masterutbildningarna. Programansvaret för masterprogrammen ligger på institutionerna. Kontakta dessa för mer information.

Basåret:

Kandidatprogram:

Magister- och masterprogram:

PROGRAMRÅDET FÖR BASÅRET

Pogramansvarig: Jannika Cronholm Andersson
Johan Larsson (fysik)
Filip Heijkenskjöld (fysik)
2 studenter + suppleant

Programrådet för kandiatprogrammet i biologi/molekylärbiologi

Programansvarig: Anna Brunberg
Staffam Svärd (ICM)
Monika Schmitz (IOB)
Madelene Palm, yrkeslivsrepr. (Svedavia AB)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2018-06-07
2017-06-01

Programrådet för Kandidatprogrammet i datavetenskap

Programansvarig: Olle Gällmo
Denis Gaidashev (matematik)
Johannes Borgström (IT)
Erik Stenman, yrkeslivsrepr. (Klarna AB)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2018-04-19
2018-02-12

ProgramRÅDET FÖR KANDIDATPROGRAMMET I Energiomställning

Programansvarig: Sanna Mels
Patrik Rönnbäck (geovetenskap)
Anders Goude (teknikvetenskaper)
Anna Bäckstäde (Region Gotland)
2 studenter + suppleant

Programrådet för Kandidatprogrammet i fysik

Programansvarig: Matthias Weiszflog
Erik Sahlee (geovetenskap)
Elin Bergeås Kuutmann (fysik)
Yrkeslivsrepresentant; vakant
2 studenter + suppleant

Programrådet för Kandidatprogrammet i geovetenskap

Programansvarig: Karin Högdahl 
Roger Herbert (geovetenskap)
Steffi Burchardt (geovetenskap)
Erik Jonsson, yrkeslivsrepr. (SGU)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2018-05-30

Programrådet för Kandidatprogrammet i kemi

Programansvarig: Helena Grennberg
Jean Petterson (kemi BMC)
Hans Karlsson (kemi Ångström)
Yrkeslivsrepresentant; vakant
2 studenter + suppleant

Programrådet för Kandidatprogrammet i matematik

Programansvarig: Martin Herschend
Stefan Pålsson (IT)
Vera Koponen (matematik)
Hans Garmo, yrkeslivsrepr. (UCR Uppsala Clinical Research Center)
2 studenter + suppleant

Programrådet för Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Programansvarig: Karin Bengtsson
Patrick Rönnbäck (geovetenskap)
Susanne St Clair Renard (juridik)
Karin Fager, yrkeslivsrepr. (Länsstyrelsen Gotland)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2017-09-20

ProgramRÅDET FÖR Masterprogrammet i biologi

Pogramansvarig: Brita Svensson
Anna Brunberg (biologi)
Magnus Lundgren (biologi)
Mikael Thollesson (biologi)
2 studenter + suppleant

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I Datavetenskap

Pogramansvarig: Anders Berglund
Tjark Weber (IT)
Åsa Cajander (IT)
Matteo Magnani (IT)
Olle Gällmo (IT)
Erik Zeitler (Klarna)
2 studenter

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I FYSIK

Pogramansvarig: Andreas Korn

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I Geovetenskap

Pogramansvarig: Abigail Barker
Graham Budd (geovetenskap)
Roger Herbert (geovetenskap)
Páll Halldór Björgúlfsson (COWI)        
Hamid Reza Manouchehri (Sandvik group)
2 studenter + suppleant

PROGRAMRÅDET FÖR MAGISTER- OCH MASTERPROGRAMMET I HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING

Pogramansvarig: Ulrika Persson-Fischier

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I HÅLLBAR UTVECKLING

Pogramansvarig UU: Patrik Rönnbäck
Programansvarig SLU: Karin Gerhardt 
Mikael Höök (geovetenskap)
Ashok Swain (geovetenskap)
Malin Östman (geovetenskap)
Erik Fellenius (yrkeslivsrepresentant)
2 studenter + suppleant

progRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I Kemi

Pogramansvarig: Christer Elvingson

ProgRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I Matematik

Pogramansvarig: Denis Gaidashev

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I tillämpad beräkningsvetenskap

Pogramansvarig: Jarmo Rantakokko
Stefan Pålsson (IT)
Ken Mattsson (IT)
Christer Elvingson (kemi)
Biplab Sanyal (fysik)
Markus Norden (Ericsson)
2 studenter

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I tillämpad bioteknik

Pogramansvarig: Suparna Sanyal

PROGRAMRÅDET FÖR MAGISTER- OCH MASTERPROGRAMMET I Vindkraftprojektering

Pogramansvarig: Liselotte Aldén
Stefan Ivanell (geovetenskap)
Hans Bergström (geovetenskap)
Anders Goude (teknik)
Matilda Afzelius (Nordisk Vindkraft)                                
Staffan Niklasson (Vindkompaniet)
2 studenter + suppleant