Nämnden för antagning av excellenta lärare

Uppgifter

  • att utarbeta förslag till kriterier och riktlinjer för antagning av excellenta lärare inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Riktlinjerna ska fastställas av områdesnämnden/fakultetsnämnden.
  • att utarbeta instruktioner till sökande om utformning av sökandes pedagogiska portfölj.
  • att fastställa handläggningsordning för nämndens ärenden.
  • att besluta om antagning av excellent lärare.


Sammansättning

Ordförande, en lärare från varje sektion och tre studentrepresentanter (varav två från grundnivå eller avancerad nivå och en doktorand). Ordförande utses av områdes-/fakultetsnämnden på förslag från prodekan för utbildning, lärarrepresentanter utses av områdes-/fakultetsnämnden på förslag från sektionsdekanerna och studentrepresentanter utses av berörd studentkår. Nämnden för antagning av excellenta lärare utser vice ordförande inom sig.

Ledamöter

Lars-Åke Nordén, ordförande
Gabriella Andersson (Fysik)
Anna Brunberg (Biologi)
Veronica Crispin (Matematik-datavetenskap)
Maja Elmgren (Kemi)
Fritjof Fagerlund (Geovetenskap)
Håkan Kullvén  (Teknikvetenskap)
Vakant (doktorandrepresentant) 
Andreas Eriksson (studentrepresentant) 
Ellen Lindgren (studentrepresentant)
(Utsedda för 2018-01-01—2020-12-31, studenter och doktorand utsedda för lå 2018-2019).

Excellenta lärare

Antagna på fakulteten läsåret 2018/2019

  • Daniel Brandell
  • Michael Thuné
  • Marcus Lundberg

Alla antagna