Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Docenturnämnden

Uppgifter

 • Utarbeta förslag till kriterier och riktlinjer för antagning av docent inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Riktlinjerna ska fastställas av fakultetsnämnden/områdesnämnden.
 • Fastställa handläggningsordning för docenturnämndens ärenden.
 • Besluta om antagning av docent.

Docenturnämnden sammanträder två till tre gånger per termin.

Sammansättning

Ordförande, en professor från varje sektion och två studentrepresentanter (varav en doktorand). Ordförande utses av områdes-/fakultetsnämnden på förslag från prodekan för forskning, professorerna utses av områdes-/fakultetsnämnden på förslag från sektionsdekanerna och studentrepresentanterna utses av berörd studentkår. Docenturnämnden utser vice ordförande inom sig.

Ledamöter

Adolf Gogoll (kemi)
Carolina Wählby (matematik-datavetenskap)
Hemin Koyi (geovetenskap)
Kristofer Gamstedt (teknik)
Monika Schmitz (biologi)
Stephan Pomp (fysik)
Frauke Augstein (doktorandrepresentant)
Johann Schmidt (doktorandrepresentant, suppleant)
Gabriel Tidestav (studentrepresentant)
Vakant (studentrepresentant, suppleant)

Mandatperiod 2017-09-19–2020-09-15. Student- och doktorandrepresentanter utses för ett läsår i taget.

Nya docenter

Nyantagna docenter vid fakulteten:

 • Barbara Brena, fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och kondenserade materiens fysik
 • Dave Clarke, datavetenskap
 • Andreas Dahlin, kemi med inriktning mot analytisk kemi
 • Thomas Kalscheuer, geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik
 • Yuri Khotyaintsev, fysik med inriktning mot rymd- och plasmafysik
 • Lena Klintberg, teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik
 • Ingela Lanekoff, kemi med inriktning mot analytisk kemi
 • Jonathan Scragg, teknisk fysik
 • Reza Younesi, kemi med inriktning mot oorganisk kemi
 • Stefan Ivanell, meteorologi
 • Lisa Klasson, biologi med inriktning mot molekylär evolution

Alla antagna docenter vid fakulteten sedan 1968