Docenturnämnden

Uppgifter

  • Utarbeta förslag till kriterier och riktlinjer för antagning av docent inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Riktlinjerna ska fastställas av fakultetsnämnden/områdesnämnden.
  • Fastställa handläggningsordning för docenturnämndens ärenden.
  • Besluta om antagning av docent.

Docenturnämnden sammanträder två till tre gånger per termin.
Kommande möten: ​​
- HT19 (terminstid 2/9-19/1): 24/9, 12/11, 14/1
- VT20 (terminstid 20/1-7/6): 10/3, 21/4, 2/6

Sammansättning

Ordförande, en professor från varje sektion och två studentrepresentanter (varav en doktorand). Ordförande utses av områdes-/fakultetsnämnden på förslag från prodekan för forskning, professorerna utses av områdes-/fakultetsnämnden på förslag från sektionsdekanerna och studentrepresentanterna utses av berörd studentkår. Docenturnämnden utser vice ordförande inom sig.

Ledamöter

Kristofer Gamstedt, ordförande
Monika Schmitz (biologi), vice ordförande
Adolf Gogoll (kemi)
Carolina Wählby (matematik-datavetenskap)
Hemin Koyi (geovetenskap)
Stephan Pomp (fysik)
Tomas Edvinsson (teknik)
Frauke Augstein (doktorandrepresentant)
Viktor Djurberg (doktorandrepresentant, suppleant)
Karl-Fredrik Kylesten (studentrepresentant)
Cecilia Bergström (studentrepresentant, suppleant)

Mandatperiod 2017-09-19–2020-09-15. Student- och doktorandrepresentanter utses för ett läsår i taget.