Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Docenturnämnden

Uppgifter

  • Utarbeta förslag till kriterier och riktlinjer för antagning av docent inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Riktlinjerna ska fastställas av fakultetsnämnden/områdesnämnden.
  • Fastställa handläggningsordning för docenturnämndens ärenden.
  • Besluta om antagning av docent.

Docenturnämnden sammanträder två till tre gånger per termin.

Sammansättning

Ordförande, en professor från varje sektion och två studentrepresentanter (varav en doktorand). Ordförande utses av områdes-/fakultetsnämnden på förslag från prodekan för forskning, professorerna utses av områdes-/fakultetsnämnden på förslag från sektionsdekanerna och studentrepresentanterna utses av berörd studentkår. Docenturnämnden utser vice ordförande inom sig.

Ledamöter

Kristofer Gamstedt, ordförande
Adolf Gogoll (kemi)
Carolina Wählby (matematik-datavetenskap)
Hana Baránková (teknik)
Hemin Koyi (geovetenskap)
Monika Schmitz (biologi)
Stephan Pomp (fysik)
Frauke Augstein (doktorandrepresentant)
Johann Schmidt (doktorandrepresentant, suppleant)
Gabriel Tidestav (studentrepresentant)
Vakant (studentrepresentant, suppleant)

Mandatperiod 2017-09-19–2020-09-15. Student- och doktorandrepresentanter utses för ett läsår i taget.

Nya docenter

Nyantagna docenter vid fakulteten:

  • Bjarne Almqvist, geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik
  • Elin Bergeås Kuutmann, fysik med inriktning mot elementarpartikelfysik
  • Gustav Berggren, kemi med inriktning mot molekylär biomimetik
  • Georgios Fakas, datavetenskap med inriktning mot databasteknik
  • Petra Korall, biologi med inriktning mot systematik
  • Patricia Raleiras, kemi med inriktning mot molekylär biomimetik

Alla antagna docenter vid fakulteten sedan 1968