Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Docenturnämnden

Uppgifter

 • Utarbeta förslag till kriterier och riktlinjer för antagning av docent inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Riktlinjerna ska fastställas av fakultetsnämnden/områdesnämnden.
 • Fastställa handläggningsordning för docenturnämndens ärenden.
 • Besluta om antagning av docent.

Docenturnämnden sammanträder två till tre gånger per termin.
Kommande möten: ​​
- HT18 (terminstid 3/9-20/1): 25/9, 13/11, 15/1
- VT19 (terminstid 21/1-9/6): 12/3, 23/4, 4/6 

Sammansättning

Ordförande, en professor från varje sektion och två studentrepresentanter (varav en doktorand). Ordförande utses av områdes-/fakultetsnämnden på förslag från prodekan för forskning, professorerna utses av områdes-/fakultetsnämnden på förslag från sektionsdekanerna och studentrepresentanterna utses av berörd studentkår. Docenturnämnden utser vice ordförande inom sig.

Ledamöter

Kristofer Gamstedt, ordförande
Hana Baránková (teknik), vice ordförande
Adolf Gogoll (kemi)
Carolina Wählby (matematik-datavetenskap)
Hemin Koyi (geovetenskap)
Monika Schmitz (biologi)
Stephan Pomp (fysik)
Frauke Augstein (doktorandrepresentant)
Johann Schmidt (doktorandrepresentant, suppleant)
Gabriel Tidestav (studentrepresentant)
Vakant (studentrepresentant, suppleant)

Mandatperiod 2017-09-19–2020-09-15. Student- och doktorandrepresentanter utses för ett läsår i taget.

Nya docenter

Nyantagna docenter vid fakulteten:

 • Dragos Dancila, teknisk fysik med inriktning mot mikrovågsteknik
 • Maja Elmgren, kemi
 • Anita Hussénius, kemi
 • Fredrik Lindsten, elektroteknik med inriktning mot signalbehandling
 • Carl Nettelblad, beräkningsvetenskap
 • Oleksandr Plaschkevych, biologi med inriktning mot molekylärbiologi
 • Carina Schlebusch, biologi med inriktning mot människans evolution och genetik
 • Dave Zachariah, elektroteknik med inriktning mot signalbehandling