Anställningsberedningen

Uppgifter

  • Handlägga ärenden rörande anställning som professor.
  • Handlägga ärenden rörande läraranställning för vilken doktorsexamen är ett krav, dock ej anställning som forskarassistent.
  • Handlägga ansökningar om befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor.
  • Handlägga ansökningar om befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor.
  • Handlägga ansökningar om befordran till professor.
  • Handlägga ansökningar om att anställas som universitetslektor istället för universitetsadjunkt.
  • Handlägga ansökningar om att anställas som professor istället för universitetslektor.

Sammansättning

Ordförande, förste vice ordförande (med särskilt ansvar för likabehandlingsfrågor) och andre vice ordförande (med särskilt ansvar för bedömning av pedagogisk skicklighet) utses av områdesnämnden/fakultetsnämnden efter förslag från elektorsförsamlingens valberedning. För 2019 har även en gruppsuppleant utsetts. Två studentrepresentanter (varav en doktorand) med varsin suppleant utses av berörd studentkår för minst ett, högst tre, år.
I varje enskilt ärende utses två ämnesrepresentanter av områdesnämnden/fakultetsnämnden efter förslag av berörd sektionsdekan. Sektionsdekanen ska föreslå en av ämnesrepresentanterna som föredragande i ärendet.

Ledamöter

Peter Engström, ordförande
Ingemar Kaj, förste vice ordförande med särskilt ansvar för likabehandlingsfrågor
Gesa Weyhenmeyer, andre vice ordförande med särskilt ansvar för bedömning av pedagogisk skicklighet
Anders Arweström Jansson, gruppsuppleant
Tomas Löthman (doktorandrepresentant)
Mohsen Bazargan (doktorandrepresentant, suppleant)
Mattias Kynde Hämberg (studentrepresentant)
Vakant (studentrepresentant, suppleant)

Ordförande är utsedd för perioden 2018-01-01–2020-12-31, vice ordföranden är utsedda för perioden 2017-01-01–2019-12-31, och studenter och doktorander för lå 2018-2019.