Från Åke Sundvall till CERN

5 december 2017

108 utställare. 2000+ studenter. Ett oräkneligt antal knutna kontakter. Trängseln var som vanligt stor i tälten på Polacksbacken när Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, höll karriärmässa den 9 november.

Efter två veckor av lunchföreläsningar, workshops och andra aktiviteter kulminerade Utnarm traditionsenligt i karriärmässa med en mängd företag, organisationer och myndigheter på plats. På utställarlistan märktes många byggföretag. Ett av dem var familjeföretaget Åke Sundvall från Dalarna, som nyligen etablerat sin verksamhet i Uppsala.

– Vi vill gärna sprida vårt namn, sa Daniel Malmström, själv alumn från Uppsalas byggteknikprogram 2016. Sen hoppas vi kunna rekrytera folk som pluggar till byggnadsingenjörer.

Enligt Utnarms projektledare Andrea Sjöberg hade kåren gjort stora ansträngningar för att inkludera naturvetare i årets Utnarm och få till en bredd som passade såväl teknologer som naturvetare och doktorander.

– Det är svårt att få utställare till våra naturvetare, främst för att den gruppen av utställare inte har samma resurser. Men förhoppningsvis gjorde vårt arbete en skillnad i år.

Efterlyses: Såväl teknologer som naturvetare

En av utställarna som riktade sig till såväl teknologer som naturvetare var RISE, Research Institutes of Sweden. I montern stod Paulina Sandberg Birgersson. RISE, ett nyligen sammanslaget institut, deltog även förra året, men för RISE bioekonomi var det premiär.

– Främst letar vi efter nya talanger med såväl kandidat- som civilingenjörsexamen. De kan jobba med IT, väg och vatten, eller som jag med bioekonomi, sa Paulina Sandberg Birgersson. Vi söker även folk med bakgrund inom kemi och molekylär bioteknik. Hos RISE finns det en väldig bredd av kompetenser.  

Bland årets nya utställare märktes också CERN, världens största partikelfysiklaboratorium i Schweiz. Men de sökte långt ifrån bara fysiker, sa Sima Baymani, Senior Fellow vid avdelningen för informationsteknologi på CERN.

Celine Delieutraz, Student and Trainee Programme
Coordinator, och Sima Baymani, Senior Fellow, CERN.
Foto: Anneli Björkman  

–Oavsett om man är fysiker eller har någon annan bakgrund så är programmering viktigt. Det är ett ämne man bör ha grundkunskaper inom. Men CERN är så otroligt stort och vi gör så många saker. Vi söker alla möjliga kompetenser, till exempel elektroingenjörer, mekaniker, materialvetare, i vissa fall kemister och så klart dataingenjörer. Som labb har vi ju en infrastruktur att ta hand om, i samspel med forskningen.

Vilka frågor har ni fått från studenterna?

– De vill veta vad vi har för erbjudanden och vad som eftersöks. Sen undrar de hur ansökningsprocessen går till. Det är generellt en central process där man skickar in en ansökan. Motiveringen är oftast jätteviktig, man bör beskriva ganska specifikt varför man söker. För sommarstudentjobben har vi plats för runt 340 och varje år får jag cirka 1 500 ansökningar. Då handlar det inte bara  om att skriva en bra ansökan, utan också om att försöka få in bra nyckelord som vi använder i våra sökningar, sa Sima Baymani.

Hon tillade:

– För egen del har jag nästan bara programmeringsprojekt så jag filtrerar på de som är dataloger, kanske datavetare, i vissa fall kanske elektroingenjörer eller fysiker som kan programmering. I nästa steg kan det handla om rätt programmeringsspråk eller rätt teknik. Men det behöver inte bara handla om exakt vad man gjort utan vad man är intresserad av. Man kan ha förkunskaper som gör att man kan få vidareutbildning på CERN. Vi hoppas verkligen att fler Uppsalastudenter vill komma ner och prova på att jobba hos oss!

Mer om Utnarm och utställarna Åke Sundvall, RISE och CERN