Två ERC Consolidator Grant till uppsalaforskare

28 november 2017

Europeiska forskningsrådet (ERC) har nu publicerat resultatet av 2017 års utlysning av Consolidator Grants. 14 forskare vid svenska lärosäten har fått bidrag. Två av dessa är Uppsalaforskarna Daniel Brandell vid institutionen för kemi - Ångström och Giuliano Di Baldassare vid institutionen för geovetenskaper .

ERC Consolidator Grant riktar sig till forskare som nyligen startat en forskargrupp och vill stärka sig i sin roll som forskningsledare. Den sökande ska ha potential att bli världsledande inom sitt fält.

Totalt 329 europeiska toppforskare får dela på de 630 miljoner euro som delas ut inom ERC Consolidator Grant 2017. Bidragen är en del av forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020.

Flest bidrag får forskare i Storbritannien (60), Tyskland (56), Frankrike (38) och Nederländerna (25). 14 av bidragen går till forskare vid svenska lärosäten. Två av dessa går till Uppsala universitet.

Här är de två bidragen till Uppsala universitet:

  • Daniel Brandell: FUNctionalized POLYmer electrolytes for energy STORagE
  • Giuliano Di Baldassare: Uncovering the Mutual Shaping of Hydrological Extremes and Society

---

Fakta:

Det europeiska forskningsrådet, ERC, etablerades 2007 och är den första europeiska anslagsgivaren för excellenta forskare i Europa. Varje år väljer man ut, och delar ut bidrag till, de allra bästa och kreativa forskarna från hela världen. ERC delar ut tre typer av bidrag: Starting Grants, Consolidator Grants och Advanced Grants. En fjärde typ av bidrag – Synergy Grants – har lanserats 2017.