Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Börje Johansson tilldelas Humboldt Research Award

2017-05-24

Börje Johansson, seniorprofessor i materialteori vid institutionen för fysik och astronomi, har tilldelats det prestigefylda internationella priset Humboldt Research Award.

Börje Johansson tilldelas Humboldt Research Award för sina teoretiska studier av elektronstrukturen hos fasta material och motiveringen för priset lyder:

"Börje Johansson tilldelas Humboldt Research Award för hans fundamentala insikter i f-elektron system och magnetism, och andra pionjärarbeten som core-nivå skift och elektronstrukturteori för avancerade legeringar."

Lite enklare uttryckt innebär det att han får priset för sin forskning inom hur atomerna binds samman i ett material, det vill säga kristallstruktur, magnetism, höga tryckbelastningar, supraledning med mera. Prissumman på 60 000 Euro kommer han att använda för avancerad materialforskning vid Humboldtuniversitetet och Fritz Haber-Institutet i Berlin under sex månader.

    - Priset innebär finfina möjligheter för mig att samarbeta med tyska toppforskare inom mitt fält på plats i deras direkta hemmamiljöer. Det är otroligt stimulerande med den här typen av uppskattning från andra forskare, säger Börje Johansson.​

Priset delas ut inom samtliga vetenskapsområden och endast ett fåtal svenskar har tidigare tilldelats priset. Bland tidigare pristagare kan nämnas Kai Siegbahn, som fick priset 1986 och Joseph Nordgren som tilldelades priset 2006.

Camilla Thulin