Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Aktivt lärande för Teknats lärare

2017-05-02

I maj drar fakultetens stora fortbildningssatsning om studentcentrerat lärande och studentaktiva undervisningsformer igång.

Halvdagskurserna utvecklas av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, TUR, tillsammans med ämnesinstitutionerna. Syftet är att ge konkreta exempel på hur man kan arbeta studentaktivt och studentcentrerat inom det egna ämnet. Studierektorer och lärare samarbetar kring ämnesanpassningen av kurserna.

– Det roligaste med kurserna är att det finns så många goda exempel att lyfta fram på institutionerna, säger Staffan Andersson från TUR. Lärare vid institutionerna medverkar och visar hur de arbetar studentcentrerat i sin egen praktik.

Kurserna är fastställda i fakultetens handlingsplan för 2016-2017. Fortbildningen tar avstamp i universitetspedagogisk och ämnesdidaktisk forskning samt det framgångsrika arbete som redan pågår vid institutionerna.

– Det finns ju så många metoder, som att använda clickers, införa flipped classroom eller arrangera rollspel och debatter. Det viktiga är att studenterna själva gör saker och arbetar aktivt med kursmaterialet.

Staffan Andersson berättar att flera forskningsstudier visat att den studentcentrerade pedagogiken resulterar i studenter som lär mer och i högre grad klarar examinationen. Förhoppningen är att kurserna ska ge lärarna inspiration som de sedan anpassar fritt i sin undervisning.

De första kurserna hålls på institutionen för geovetenskaper den 4 maj och institutionen för informationsteknologi den 5 maj. Målet enligt handlingsplanen är att samtliga lärare på institutionerna ska ha gått kursen inom tre år.

Teknats handlingsplan (kräver inloggning i Medarbetarportalen)